Inspreekreactie ROCOV op voorgenomen bezuinigingen

23-06-2010 om 16:14 uur Inspreekreactie ROCOV op voorgenomen bezuinigingen

Inspreekreactie ROCOV Gelderland – Stadsregio
t.b.v. hoorzitting provincie Gelderland 23 juni a.s.

Het ROCOV Gelderland – Stadsregio maakt zich zorgen over de toekomst van de vereniging. De provincie Gelderland heeft namelijk aangekondigd drastisch te willen gaan bezuinigen en flink te gaan snijden in de subsidies. Ook het ROCOV krijgt voor de uitoefening van haar taak o.a. subsidie van de provincie Gelderland. Als de plannen van de provincie doorgaan, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de wijze van consumenteninspraak op het regionale openbaar vervoer.

Op grond van de Wet Personenvervoer 2000 hebben consumentenorganisaties recht op inspraak op het regionale openbaar vervoer om daarmee ook de OV-reiziger een stem te geven. In de provincie Gelderland hebben een aantal consumentenorganisaties zich verenigd in het ROCOV Gelderland – Stadsregio. Het ROCOV is daarmee het officiële overleg- en adviesorgaan waarin regionale consumentenorganisaties inspraak uitoefenen op het OV in de provincie Gelderland en de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Aan het ROCOV nemen deel: ROVER, Samenwerkende Bonden van Ouderen Gelderland, Zorgbelang Gelderland, de Fietsersbond, Voorlichtings Advies Commissie Gelderland, Studentenvakbond AKKU, Vereniging voor Kleine Kernen en de Gelderse Milieufederatie.

Het ROCOV is een vereniging waarin bovengenoemde consumentenorganisaties samenwerken en gezamenlijk adviseren aan de vervoerders en de twee OV-autoriteiten, de provincie Gelderland en de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Dit is geregeld op basis van een convenant tussen het ROCOV en de hierboven genoemde overheden. De vervoerders en de OV-autoriteiten zijn verplicht het advies van het ROCOV te vragen over zaken als dienstregelingen, tarieven en aanbestedingen. Het ROCOV adviseert gevraagd en ongevraagd. Maar als het zelf signalen opvangt van reizigers kan dat ook aanleiding zijn voor een advies. Het ROCOV Gelderland – Stadsregio behartigt daarmee de belangen van de OV-reiziger in de gehele provincie Gelderland.

De laatste jaren timmert het ROCOV flink aan de weg. Naast de advisering over tarief- en dienstregelingwijzigingen is er veel tijd en energie gestopt in de advisering met betrekking tot de aanbestedingen van het Gelderse OV en de OV-chipkaart. En met succes: Het ROCOV heeft zich tot het uiterste ingespannen voor een goed werkende OV-chipkaart in de stadsregio. Door voortdurend aandacht te blijven vragen voor de problemen is bereikt dat het ROCOV structureel met de stadsregio aan tafel zit om een oplossing te vinden voor de vele problemen om daarmee tegemoet te komen aan het belang van de reiziger. Ook heeft het ROCOV voor elkaar gekregen dat er een extra late trein is gaan rijden tussen Arnhem en Winterswijk en hebben we bereikt dat de verplichte overstap in Druten bijna volledig is opgeheven.

Afgelopen najaar is er een evaluatie uitgevoerd naar de werkwijze van het ROCOV en hoe het zich in de toekomst verder kan ontwikkelen. Het bestuur is inmiddels aan de slag gegaan met het opstellen van een meerjarig beleidsplan om het ROCOV meer inhoud en professionaliteit te geven zodat het geluid van de reiziger nog meer gehoord gaat worden. Dit mede op verzoek van de provincie en stadsregio om het ROCOV meer slagkracht te geven om daarmee de reiziger nog nadrukkelijker een stem te geven en de consumenteninspraak op het regionale OV kwalitatief te verbeteren.

De laatste weken heeft het ROCOV in de pers moeten lezen dat ook het openbaar vervoer niet gaat ontkomen aan de grootschalige bezuinigingsoperatie die de provincie Gelderland in gang wil zetten. Dit ondanks het feit dat het OV een belangrijke kerntaak en daarmee een speerpunt van de provincie is. Daarnaast hebben wij begrepen dat ook het ROCOV zelf getroffen gaat worden door het besparingsplan van de provincie.

Zoals hierboven is aangegeven timmert het ROCOV nadrukkelijk aan de weg, mede op verzoek van de provincie Gelderland. Het ROCOV heeft die handschoen inmiddels opgepakt. Echter, wij worden nu geconfronteerd met plannen die ook het ROCOV direct maar ook indirect gaan raken met als gevolg een grote mate van onzekerheid. Wil de provincie Gelderland doorgaan met een verdere kwaliteitsverbetering van de reizigersinspraak, het belang van de reiziger beter tot zijn recht laten komen, het openbaar vervoer vanzelfsprekender, eenvoudiger en klantgerichter maken dan hoort daar een kwalitatief slagvaardig ROCOV bij. Een directe korting op de subsidie gaat betekenen dat er bezuinigd moet worden op de door ons ingehuurde professionele ondersteuning. Daarnaast behoeft het geen betoog dat het ROCOV niet kan functioneren zonder de betrokkenheid en inzet van de aangesloten consumenten- en belangenorganisaties. Een bezuiniging op deze organisaties zal het ROCOV indirect ook nog een keer gaan raken omdat er vanuit deze organisaties dan geen tijd, menskracht en middelen ten gunste aan het ROCOV kan worden gegeven.

Dit alles kan betekenen dat de rol van het ROCOV behoorlijk wordt beperkt met als uiterste consequentie het volledig stopzetten van onze activiteiten. Naar onze mening is dat in strijd met de ambitie die de provincie Gelderland heeft om de consumenteninspraak op het regionale openbaar vervoer te verbeteren. Verder vragen wij ons af hoe de provincie Gelderland, mocht het ROCOV gedwongen worden om haar taken neer te leggen, gaat voldoen aan de wettelijke plicht van de Wet Personenvervoer 2000 inzake consumenteninspraak. Gaat de provincie dan zelf de reiziger horen? Het ROCOV zet hier grote vraagtekens bij en vreest dat er dan een situatie gaat ontstaan dat er onvoldoende rekening zal worden gehouden met de belangen van de kleine kernen, studenten of van mensen met een beperking. Dat zou uitermate jammer en vooral zeer onwenselijk zijn.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Ben Mouw, voorzitter van het ROCOV Gelderland – Stadsregio, te bereiken op tel. nrs. 055 – 578 81 53 of 06 – 51 27 38 46. Via e-mail: b.mouw@telfort.nl


Terug naar nieuws >

Overzicht

06-09-2020 Informatiebord kapot? Melden!
05-09-2020 Nostalgie: oud bushokje maakt rentree
23-01-2020 Vijf kinderen voor één dag de baas
27-11-2019 Verklaring van Enschede
31-10-2019 Symposium OVER DE GRENS ZONDER OVERSTAP
01-03-2019 Succesvol OV-Café Statenverkiezingen 2019
18-01-2019 OV Café Statenverkiezingen 2019
18-12-2018 Jaarkalender 2019
03-12-2018 Vaststelling tarieven 2019
10-10-2018 Dienstregelingen 2019 door GS vastgesteld
10-09-2018 20 september afscheid Ben Mouw als voorzitter
15-08-2018 Wijziging voorzitterschap ROCOV Gelderland
05-11-2017 Succesvol symposium over toekomst OV
01-11-2017 Vaststelling dienstregelingen 2018 GS Gelderland
20-10-2017 Nieuwe Convenanten periode 2017-2020
20-09-2017 Symposium Wat brengt de toekomst van het OV ons?
23-08-2017 Vooraankondiging Symposium OV Toekomstbeeld 2040
25-11-2016 Grote belangstelling Symposium Basismobiliteit
14-11-2016 Symposium Basismobiliteit 24 november 2016
16-10-2016 Adviezen Dienstregelingen 2017
26-04-2016 Bijeenkomst voor Buurtbusverenigingen
04-12-2015 Themabijeenkomst OV en fiets vanuit toeristisch pe
23-10-2015 Adviezen over dienstregelingen en tarieven 2016
04-09-2015 Storingen spoorlijnen Achterhoek
04-09-2015 Verwarring in- en uitcheckpalen station Zutphen
15-07-2015 Busverbinding tussen Apeldoorn en Arnhem
15-07-2015 Advies aan gemeente Apeldoorn
13-07-2015 75 euro terug bij "Altijd Korting Scholieren"
13-07-2015 Kolibrie in Harderwijk
24-03-2015 rapport Ketenmobiliteit
09-03-2015 OV-cafe was een succes
05-03-2015 OV-cafe op 5 maart over de verkiezingen
03-02-2015 advies aan Connexxion en ProRail over rijpvorming
19-12-2014 advies aan Syntus over Kolibrie, flexstops en App
13-11-2014 Tariefswijzigingen Hermes in 2015
01-10-2014 OV-café levert veel nieuwe ontwikkelingen op
28-08-2014 OV-café over betalen in het OV
23-07-2014 ROCOV adviseert Arriva over Vervoerplan 2015
14-07-2014 Papierenkaartje verleden tijd
02-07-2014 ROCOV organiseert OV-café over OV-chipkaart
24-06-2014 ROCOV bezorgd om storingen spoor Achterhoek
26-05-2014 Advies over wijzigingen lijn 88 ivm busbaan campus
16-05-2014 Jaarverslag ROCOV over 2013 gepubliceerd
06-05-2014 Zorgen over uitvoering OV-visie provincie
26-03-2014 ROCOV Gelderland – Stadsregio betrokken bij
05-02-2014 ROCOV voorstander doortrekking trolleylijn 2
23-05-2013 Discussiebijeenkomst spoorlijn Arnhem-Winterswijk
29-04-2013 Symposium 15 jaar reizigersinspraak groot succes
28-02-2013 Symposium 15 jaar reizigersinspraak
29-01-2013 ROCOV wil sterabonnement en trajectkaart terug
17-12-2012 Succesvol OV-café sociale functie OV
02-10-2012 ROCOV tegen grote prijsverhoging in OV
13-06-2012 ROCOV voorstander treinen Arnhem - Emmerich
13-04-2012 ROCOV wil schonere treinen van Syntus
15-02-2012 OV-café over Lightrail en HOV groot succes
28-11-2011 ROCOV wijst forse tariefsverhoging af
18-10-2011 Rocov eist stop verwijderen abri's
04-08-2011 ROCOV wil betere OV-chipkaart
03-08-2011 ROCOV wil abonnementen verchippen
04-07-2011 ROCOV adviseert over Syntus-BusTicket
20-04-2011 Symposium OV-chipkaart groot succes
23-03-2011 ROCOV haalt succes valleilijn
23-03-2011 Manifest aan provincie
16-02-2011 OV-cafe - verkiezingsdebat
03-01-2011 ROCOV voorstander van toiletten in treinen
30-11-2010 ROCOV eist tegemoetkoming van Syntus
07-10-2010 ROCOV verheugd uitstel afschaffing strippenkaart
21-09-2010 ROCOV tegen uitschakeling strippenkaart op 18 nove
23-06-2010 Inspreekreactie ROCOV op voorgenomen bezuinigingen
24-03-2010 ROCOV Gelderland - Stadsregio eist direct oplossin