Zorgen over uitvoering OV-visie provincie

06-05-2014 om 16:15 uur Zorgen over uitvoering OV-visie provincie

De provincie Gelderland heeft een OV-visie opgesteld over de toekomst van het Openbaar Vervoer in Gelderland. Hierin stapt de provincie af van het gebruikelijke net van streek- stads- en buurtbussen. Daarvoor in de plaats komen vastnet, stadsnet en flexnet. Het vastnet wordt gevormd door het spoor en frequente bussen op de drukst bezette lijnen buiten de steden. Het stadsnet is vergelijkbaar met de huidige stadsbussen en het flexnet moet worden gevormd door op maat gesneden vervoersconcepten van marktpartijen en vrijwilligers. Er wordt hiervoor gekozen vanwege de veranderende vervoervraag van de reizigers. Ook zorgen ontwikkelingen als verstedelijking en krimp voor andere vervoersstromen en dalen de inkomsten voor de provincie door bezuinigingen van het Rijk.

ROCOV Gelderland - Stadsregio vind de visie een prima uitgangspunt, maar heeft zorgen over de verdere uitwerking. Het ROCOV onderkent de noodzaak om kritisch naar het huidige netwerk te kijken. Door bezuinigingen staat de betaalbaarheid van het OV-systeem onder druk. Het ROCOV staat dan ook niet onwelwillend tegenover nieuwe vormen van vervoer die het gat tussen de snelle lijnen en de onderkant van de OV-markt kunnen opvangen. Deze systemen moeten echter wel voldoen aan de criteria van goed OV. In de ogen van het ROCOV is het onduidelijk of bij uitvoering van de visie aan deze criteria kan worden voldaan. Met name het flexnet is uiterst kwetsbaar; het is nu nog onvoldoende is gewaarborgd dat het flexnet een goede uitwerking krijgt. Daarnaast is het ROCOV van mening dat een bezuiniging van het Rijk op BDU-middelen ook door de provincie deels opgevangen kan worden. Dit is een kwestie van het stellen van prioriteiten. Zo kan worden overwogen minder geld in de aanleg van wegen te steken en meer geld over te hebben voor het openbaar vervoer.

Volgens het ROCOV is er onvoldoende aandacht voor de tarieven in het OV en worden de keuzes onvoldoende onderbouwd. Ook zijn er zorgen over het gebruik van ICT-toepassingen bij het voorzien van reizigers in hun vervoerbehoefte door het flexnet. Dit geldt in het bijzonder voor kwetsbare groepen. Ook heeft het ROCOV zorgen over de leefbaarheid op het platteland en de kwetsbaarheid van de inzet van vrijwilligers.

Het ROCOV is van mening dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft naar al haar inwoners. Alle bewoners van Gelderland hebben recht op vervoer, ongeacht hun inkomen of mogelijkheden. Daarom dient de overheid altijd een vangnet van vervoer te garanderen tegen redelijke prijs voor de reiziger daar waar geen regulier OV aanwezig is en het maatwerk niet kan worden ingevuld. Het ROCOV verwacht van de provincie dan ook een beleid waarmee vervoer beschikbaar is voor iedereen.


Terug naar nieuws >

Overzicht

06-09-2020 Informatiebord kapot? Melden!
05-09-2020 Nostalgie: oud bushokje maakt rentree
23-01-2020 Vijf kinderen voor één dag de baas
27-11-2019 Verklaring van Enschede
31-10-2019 Symposium OVER DE GRENS ZONDER OVERSTAP
01-03-2019 Succesvol OV-Café Statenverkiezingen 2019
18-01-2019 OV Café Statenverkiezingen 2019
18-12-2018 Jaarkalender 2019
03-12-2018 Vaststelling tarieven 2019
10-10-2018 Dienstregelingen 2019 door GS vastgesteld
10-09-2018 20 september afscheid Ben Mouw als voorzitter
15-08-2018 Wijziging voorzitterschap ROCOV Gelderland
05-11-2017 Succesvol symposium over toekomst OV
01-11-2017 Vaststelling dienstregelingen 2018 GS Gelderland
20-10-2017 Nieuwe Convenanten periode 2017-2020
20-09-2017 Symposium Wat brengt de toekomst van het OV ons?
23-08-2017 Vooraankondiging Symposium OV Toekomstbeeld 2040
25-11-2016 Grote belangstelling Symposium Basismobiliteit
14-11-2016 Symposium Basismobiliteit 24 november 2016
16-10-2016 Adviezen Dienstregelingen 2017
26-04-2016 Bijeenkomst voor Buurtbusverenigingen
04-12-2015 Themabijeenkomst OV en fiets vanuit toeristisch pe
23-10-2015 Adviezen over dienstregelingen en tarieven 2016
04-09-2015 Storingen spoorlijnen Achterhoek
04-09-2015 Verwarring in- en uitcheckpalen station Zutphen
15-07-2015 Busverbinding tussen Apeldoorn en Arnhem
15-07-2015 Advies aan gemeente Apeldoorn
13-07-2015 75 euro terug bij "Altijd Korting Scholieren"
13-07-2015 Kolibrie in Harderwijk
24-03-2015 rapport Ketenmobiliteit
09-03-2015 OV-cafe was een succes
05-03-2015 OV-cafe op 5 maart over de verkiezingen
03-02-2015 advies aan Connexxion en ProRail over rijpvorming
19-12-2014 advies aan Syntus over Kolibrie, flexstops en App
13-11-2014 Tariefswijzigingen Hermes in 2015
01-10-2014 OV-café levert veel nieuwe ontwikkelingen op
28-08-2014 OV-café over betalen in het OV
23-07-2014 ROCOV adviseert Arriva over Vervoerplan 2015
14-07-2014 Papierenkaartje verleden tijd
02-07-2014 ROCOV organiseert OV-café over OV-chipkaart
24-06-2014 ROCOV bezorgd om storingen spoor Achterhoek
26-05-2014 Advies over wijzigingen lijn 88 ivm busbaan campus
16-05-2014 Jaarverslag ROCOV over 2013 gepubliceerd
06-05-2014 Zorgen over uitvoering OV-visie provincie
26-03-2014 ROCOV Gelderland – Stadsregio betrokken bij
05-02-2014 ROCOV voorstander doortrekking trolleylijn 2
23-05-2013 Discussiebijeenkomst spoorlijn Arnhem-Winterswijk
29-04-2013 Symposium 15 jaar reizigersinspraak groot succes
28-02-2013 Symposium 15 jaar reizigersinspraak
29-01-2013 ROCOV wil sterabonnement en trajectkaart terug
17-12-2012 Succesvol OV-café sociale functie OV
02-10-2012 ROCOV tegen grote prijsverhoging in OV
13-06-2012 ROCOV voorstander treinen Arnhem - Emmerich
13-04-2012 ROCOV wil schonere treinen van Syntus
15-02-2012 OV-café over Lightrail en HOV groot succes
28-11-2011 ROCOV wijst forse tariefsverhoging af
18-10-2011 Rocov eist stop verwijderen abri's
04-08-2011 ROCOV wil betere OV-chipkaart
03-08-2011 ROCOV wil abonnementen verchippen
04-07-2011 ROCOV adviseert over Syntus-BusTicket
20-04-2011 Symposium OV-chipkaart groot succes
23-03-2011 ROCOV haalt succes valleilijn
23-03-2011 Manifest aan provincie
16-02-2011 OV-cafe - verkiezingsdebat
03-01-2011 ROCOV voorstander van toiletten in treinen
30-11-2010 ROCOV eist tegemoetkoming van Syntus
07-10-2010 ROCOV verheugd uitstel afschaffing strippenkaart
21-09-2010 ROCOV tegen uitschakeling strippenkaart op 18 nove
23-06-2010 Inspreekreactie ROCOV op voorgenomen bezuinigingen
24-03-2010 ROCOV Gelderland - Stadsregio eist direct oplossin