Archief

2020

Vervoersvoorziening Mobuur

Vervoersvoorziening Mobuur

Het ROCOV heeft ongevraagd geadviseerd aan de provincie Gelderland over instandhouding van de aanvullende vervoersvoorziening Mobuur in Apeldoorn.

Lees verder
Breng vervoerplan 2021

Breng vervoerplan 2021

Het ROCOV heeft gedetailleerd geadviseerd over het Breng Vervoerplan 2021.

Lees verder
Tarieven OV-vangnet 2021

Tarieven OV-vangnet 2021

Het ROCOV heeft uitgebreid geadviseerd over de tarieven voor het OV-vangnet in 2021.

Lees verder
Arriva Aanvullend Vervoerplan Gld 2021

Arriva Aanvullend Vervoerplan Gld 2021

Het ROCOV heeft gedetailleerd geadviseerd op het Aanvullend Vervoerplan Gelderland 2021 van Arriva.

Lees verder
Concessie Valleilijn en Rijn-Waal

Concessie Valleilijn en Rijn-Waal

Het ROCOV heeft ongevraagd geadviseerd aan Gedeputeerde Staten van Gelderland en aan OV-Oost over integratie van de aanbestedingen Valleilijn en Rijn-Waal.

Lees verder
Voorgenomen bezuinigingen NS

Voorgenomen bezuinigingen NS

Het ROCOV heeft ongevraagd advies uitgebracht aan de NS over voorgenomen personele bezuinigingen.

Lees verder
Tarieven 2021 Achterhoek Rivierenland

Tarieven 2021 Achterhoek Rivierenland

Het ROCOV heeft divers geadviseerd over het tarievenplan 2021 van Arriva voor de concessie Achterhoek Rivierenland.

Lees verder
Haltevoorzieningen gemeente Nijmegen

Haltevoorzieningen gemeente Nijmegen

Het ROCOV heeft ongevraagd geadviseerd aan de gemeente Nijmegen over uitbreiding van de haltevoorzieningen op drukke lijnen van en naar het centrum van Nijmegen.

Lees verder
Tarieven Valleilijn 2021

Tarieven Valleilijn 2021

Het ROCOV heeft positief geadviseerd over de tarieven 2021 voor de concessie Valleilijn (spoorverbinding Amersfoort-Ede-Wageningen). Het ROCOV heeft op voorhand negatief geadviseerd over mogelijke extra tariefsverhogingen vanwege corona.

Lees verder
Tarieven 2021 Arnhem Nijmegen

Tarieven 2021 Arnhem Nijmegen

Het ROCOV heeft positief geadviseerd over de tarieven 2021 voor de concessie Arnhem Nijmegen, uitgevoerd door Hermes.  Op voorhand heeft het ROCOV negatief geadviseerd over mogelijke extra tariefverhogingen vanwege corona.

Lees verder
De buurtbussen en corona

De buurtbussen en corona

Het ROCOV heeft ongevraagd advies uitgebracht aan de provincie Gelderland, Arriva, Keolis en Hermes over de informatievoorziening over en alternatieven voor de buurtbussen die (nog) niet rijden, omdat zij niet coronaproof zijn.

Lees verder
Arriva Vervoerplan 2021 Gelderland

Arriva Vervoerplan 2021 Gelderland

Het ROCOV Gelderland heeft gedetailleerd geadviseerd over het Vervoerplan 2021 Gelderland van Arriva.

Lees verder
Extra halte in Winterswijk-Woold

Extra halte in Winterswijk-Woold

Het ROCOV heeft positief geadviseerd over een extra halte voor de Duitse lijn T10 in Woold.

Lees verder
Intrekken concessie IJssel-Vecht

Intrekken concessie IJssel-Vecht

De ROCOV's Gelderland, Flevoland en Overijssel hebben gezamenlijk een ongevraagd advies uitgebracht over het voorgenomen besluit om de aan Keolis gegunde concessie IJssel-Vecht in te trekken.

Lees verder
Gevaarlijke situaties station Velperpoort

Gevaarlijke situaties station Velperpoort

Tijdens de verbouwingswerkzaamheden van station Velperpoort ontstonden er gevaarlijke situaties voor de reizigers bij de inzet van bussen tijdens de buitendienststelling van de treinen Arnhem-Nijmegen. Het ROCOV heeft hierover ongevraagd geadviseerd aan de gemeente Arnhem. In navolging hierop h...

Lees verder
Tarievenplan RRReis 2021 IJssel-Vecht

Tarievenplan RRReis 2021 IJssel-Vecht

De ROCOV's Gelderland, Flevoland en Overijssel hebben gezamenlijk advies uitgebracht over het Tarievenplan 2021 van de concessie IJssel-Vecht.

Lees verder
Vervoerplan Arriva 2020-2021 Rivierenland

Vervoerplan Arriva 2020-2021 Rivierenland

Het ROCOV heeft gedetailleerd geadviseerd over de wijzigingen in de busdiensten van Arriva vanaf augustus 2020 in Rivierenland.

Lees verder
Aanbesteding DRIS-displays

Aanbesteding DRIS-displays

De ROCOV's Gelderland, Overijssel en Flevoland hebben gezamenlijk geadviseerd over de aanbesteding van de DRIS-displays.

Lees verder
Wijziging dr trein Breng traject Doetinchem-Arnhem

Wijziging dr trein Breng traject Doetinchem-Arnhem

Wijziging dienstregeling trein Breng op het traject Doetinchem-Arnhem ter verbetering van de punctualiteit. Het ROCOV heeft hierover positief geadviseerd en verzocht om de nieuwe dienstregeling ruim op tijd te communiceren.

Lees verder
Nieuwe buurtbusverbinding Grave-Wijchen

Nieuwe buurtbusverbinding Grave-Wijchen

Het ROCOC heeft positief geadviseerd over de nieuwe buurtbusvervinding tussen Grave en Wijchen, maar heeft ook aandacht gevraagd voor enkele knelpunten in de aansluitingen.

Lees verder
RRReis vervoerplan 2021 concessie IJssel-Vecht

RRReis vervoerplan 2021 concessie IJssel-Vecht

De Rocov’s Gelderland en Overijssel hebben op 30 april 2020 advies uitgebracht aan Keolis NL over het vervoersplan voor de concessie IJssel–Vecht, ingaande in december 2020. Het advies telt 30 pagina’s en gaat in op alle wijzigingen van het openbaar vervoer in de regio’s ...

Lees verder

2019

Vervoerplan 2020 Breng (regio Arnhem Nijmegen)

Vervoerplan 2020 Breng (regio Arnhem Nijmegen)

Het Vervoerplan 2020 van Breng gaat pas 1 maart 2020 in. Omdat de pilot met Breng flex m.i.v. 15 december ophoudt, gaan ter vervanging in Nijmegen enkele (nieuwe) buslijnen rijden (lijnen 3 en 7) en wordt in Arnhem de dienstregeling op lijn 8 uitgebreid naar de avonduren (op ma t/m za). Deze aa...

Lees verder
Tarieven 2020 OV-vangnet

Tarieven 2020 OV-vangnet

De regionale systemen van Doelgroepenvervoer verzorgen ook OV-ritten waar regulier openbaar vervoer ontbreekt of op momenten dat er geen OV is (binnen de normale bedieningstijden van het reguliere OV). De tarieven hiervoor worden per 1 januari 2020 aangepast met ongeveer 2,2% t.o.v. 2019.

Lees verder
KM-tarief 2020 Valleilijn

KM-tarief 2020 Valleilijn

Op de spoorlijn Ede-Wageningen - Amersfoort (Valleilijn) hanteert Connexxion het NS-tarief. T.o.v. 2019 wordt het tarief per 1 januari 2020 verhoogd met de Consumentenprijsindex.

Lees verder
Tarieven 2020 concessie Achterhoek-Rivierenland

Tarieven 2020 concessie Achterhoek-Rivierenland

De tarieven zijn onlangs vastgesteld door de provincie Gelderland. Deze worden conform de adviesaanvraag aangepast met ongeveer 2,2% t.o.v. 2019

Lees verder
Tarieven 2020 concessie Arnhem Nijmegen (Breng)

Tarieven 2020 concessie Arnhem Nijmegen (Breng)

De tarieven 2020 zijn onlangs vastgesteld door de provincie Gelderland. Deze worden conform de adviesaanvraag aangepast met ongeveer 2,2% t.o.v. 2019.

Lees verder
Tarieven 2020 Concessie Veluwe

Tarieven 2020 Concessie Veluwe

De tarieven zijn onlangs vastgesteld door de provincie Gelderland. Deze worden coform de adviesaanvraag verhoogd met ongeveer 2,2% t.o.v. 2019.

Lees verder
Vervoerplan 2020 Achterhoek-Rivierenland

Vervoerplan 2020 Achterhoek-Rivierenland

In dit vervoerplan heeft Arriva diverse verbeteringen van de treindiensten opgenomen.

Lees verder
Vervoerplan 2020 Concessie Veluwe Keolis

Vervoerplan 2020 Concessie Veluwe Keolis

Het Vervoerplan 2020 van Keolis voor de concessie Veluwe laat geen grote wijzigingen zien t.o.v. de huidige dienstregeling.

Lees verder
Nota van Uitgangspunten regionale treindiensten Gelderland

Nota van Uitgangspunten regionale treindiensten Gelderland

Onlangs heeft GS van Gelderland (samen met GS Overijssel) de Nota van Uitgangspunten voor regionale treindiensten in Gelderland en Overijssel vastgesteld. Het ROCOV Gelderland heeft een uitgebreide inspraakreactie aangeboden. Een deel van de reacties zijn door de provincie overgenomen.

Lees verder
Conflict ICE en regionale stoptrein

Conflict ICE en regionale stoptrein

Met ingang van de nieuwe dienstregeling ontstaat tussen Arnhem en Zevenaar een conflict tussen de vertrekkende ICE richting Duitsland en de regionale stoptrein naar Winterswijk. De stoptrein moet daardoor eerder vertrekken uit Arnhem waardoor aansluitingen krapper worden

Lees verder
Brief aan gemeenten over zorg doorstroming bussen

Brief aan gemeenten over zorg doorstroming bussen

In deze brief uit het ROCOV haar zorgen om de toenemende verslechtering van de doorstroming van bussen als gevolg van wegwerkzaamheden, verkeersremmende maatregelen, afwaardering van wegen, etc.

Lees verder
Kinderritkaartjes in buurtbussen Breng

Kinderritkaartjes in buurtbussen Breng

Hermes heeft advies gevraagd over de invoering van het Kinderritkaartje in de buurtbussen van Breng. Het ROCOV is daarmee onder voorwaarden akkoord gegaan

Lees verder
Gevaarlijke kruising lijnen 12 en 43 in Arnhem

Gevaarlijke kruising lijnen 12 en 43 in Arnhem

De kruising ter hoogte van het Nieuwe Plein in Arnhem om vanuit het station in de Weerdjesstraat te komen is voor de bussen op de lijnen 12 en 43 gevaarlijk. Het ROCOv heeft daarvoor aandacht gevraagd bij de gemeente Arnhem

Lees verder
Lijn SB58 Nijmegen-Kleve

Lijn SB58 Nijmegen-Kleve

Het ROCOV heeft per brief gericht aan de provincie Gelderland aangegeven dat de per 9 december 2018 verbeterde lijn SB58 tussen Nijmegen en Kleve niet aan de verwachtingen voldoet. Dit geldt m.n. voor de kern Beek 

Lees verder
Concept Programma van Eisen concessie IJssel-Vecht

Concept Programma van Eisen concessie IJssel-Vecht

In een gezamenlijke reactie gaan de vier ROCOV's in Oost (Flevoland, Gelderland, Overijssel-West en Twente) in op onderwerpen die volgens hen aanpassing behoeven. Inmiddels hebben de provincies het Programma van Eisen OV-concessie IJssel-Vecht vastgesteld en is de aanbesteding van start gegaan 

Lees verder

2018

Advies over lijn 141 Leerdam-Heukelum

Advies over lijn 141 Leerdam-Heukelum

Het ROCOV Gelderland heeft afwijzend geadviseerd over het vervangen van lijn 73 Leerdam-Gorinchem door een kortere verbinding tussen Leerdam en Heukelum via Asperen

Lees verder
Tarieven 2019 OV-vangnet

Tarieven 2019 OV-vangnet

Het tarief voor 2019 van het OV-vangnet (openbaar vervoer verzorgd door de regionale vervoersystemen Doelgroepenvervoer) is door de provincie Gelderland vastgesteld in lijn met het advies van het ROCOV 

Lees verder
Tarieven 2019 Keolis Veluwe

Tarieven 2019 Keolis Veluwe

De tarieven 2019 zijn, conform het advies van het ROCOV, door de provincie Gelderland aangepast met de prijscompensatie en de door het Rijk vastgestelde verhoging van de BTW

Lees verder
Tarieven 2019 Achterhoek-Rivierenland Arriva

Tarieven 2019 Achterhoek-Rivierenland Arriva

De tarieven voor 2019 zijn, conform het advies van het ROCOV, door de provincie Gelderland aangepast met de prijscompensatie en de door het Rijk vastgestelde verhoging van de BTW

Lees verder
Tarieven 2019 Hermes regio Arnhem Nijmegen

Tarieven 2019 Hermes regio Arnhem Nijmegen

De tarieven voor 2019 zijn, conform het advies van het ROCOV, door de provincie Gelderland aangepast met de prijscompensatie en de door het Rijk vastgestelde verhoging van de BTW

Lees verder
Kilometertarief 2019 Valleilijn (spoor)

Kilometertarief 2019 Valleilijn (spoor)

Het tarief voor 2019 is, conform het advies van het ROCOV, dor de provincie Gelderland aangepast met de prijscompensatie en de door het Rijk vastgestelde verhoging van de BTW

Lees verder
Advies over Mobiliteitsplan 2019 Keolis voor Veluwe

Advies over Mobiliteitsplan 2019 Keolis voor Veluwe

Op verzoek van Keolis Nederland (Syntus) heeft het ROCOV advies gegeven over de voorstellen voor de dienstregeling 2019 concessie Veluwe. Op 10 oktober 2018 hebben Provinciale Staten hun beslissing hierover openbaar gemaakt.

Lees verder
Advies over Vervoerplan 2019 Hermes voor Arnhem Nijmegen

Advies over Vervoerplan 2019 Hermes voor Arnhem Nijmegen

Hermes heeft advies aangevraagd over hun voorstellen voor de dienstregeling 2019 in de regio Arnhem Nijmegen. Zij rijden daar onder de naam Breng.  Op 10 oktober 201 hebben Provinciale Staten het definitieve besluit over de voorstellen van de vervoerders openbaar gemaakt.

Lees verder
Advies over Vervoerplan 2019 Arriva Achterhoek/Rivierenland

Advies over Vervoerplan 2019 Arriva Achterhoek/Rivierenland

Arriva heeft advies gevraagd over aanpassing van de dienstregeling ingaande 9 december 2018 voor de concessie Achterhoek-Rivierenland. De voorstellen houden in dat er in de Oostelijke Achterhoek en in de Bommelerwaard zich veranderingen voordoen in het vervoeraanbod. Op 10 oktober 2018 hebben Ge...

Lees verder
Tarieven ritkaarten Oost-Nederland per 1 juli 2018

Tarieven ritkaarten Oost-Nederland per 1 juli 2018

De vervoerders hebben de ROCOV's in Oost-Nederland om advies gevraagd over de voorgenomen tariefverhoging van de ritkaarten die op de bus en bij verkooppunten verkrijgbaar zijn. De ROCOV's hebben deze verhoging afgewezen. De vervoerders en de betreffende provincies (Flevoland, Gelderland en Over...

Lees verder
Cashloos betalen OV in Oost

Cashloos betalen OV in Oost

In een gezamenlijk advies hebben de ROCOV's Gelderland, Flevoland, Overijssel-West en Twente aangegeven geen voorstander te zijn van invoering van cashloos betalen op de bussen in de Regio Oost (provincies Gelderland, Overijssel en deel van Flevoland)

Lees verder
Tarieven 2018 Nachtnet Arnhem Nijmegen

Tarieven 2018 Nachtnet Arnhem Nijmegen

Hermes heeft voor de Nachtlijnen in de regio Arnhem Nijmegen (concessie Breng) advies gevraagd over een voorgestelde verhoging van de tarieven voor de nachtlijnen

Lees verder
Advies over Concept en Herziene Nota van Uitgangspunten OV aanbestedingen

Advies over Concept en Herziene Nota van Uitgangspunten OV aanbestedingen

De provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland hebben gezamenlijk een Concept Nota van Uitgangspunten opgesteld over toekomstige aanbestedingen van OV concessies. Daarin stellen zij o.a. een andere indeling van concessiegebieden voor. Deze nota hebben zij ter advisering voorgelegd aan de vier...

Lees verder

2017

Vaststelling tarieven 2018

Vaststelling tarieven 2018

Op 13 december 2017 hebben GS van Gelderland de tarieven 2018 vastgesteld. Deze hebben betrekking op het regionale openbaar vervoer en het OV-vangnet (vroegere regiotaxi). De adviesaanvragen met de voorstellen voor de OV-tarieven 2018 zijn ingediend door de vervoerbedrijven, maar GS stellen de t...

Lees verder
Adviesaanvraag Hermes dienstregeling 2018 Breng

Adviesaanvraag Hermes dienstregeling 2018 Breng

Hermes heeft advies aangevraagd over hun voorstellen voor de dienstregeling 2018 in de regio Arnhem Nijmegen. Zij rijden daar als Breng. Voor de stadsdiensten in Arnhem en Nijmegen heeft de nieuwe dienstregeling enkele grote wijzigingen tot gevolg. Het ROCOV heeft negatief geadviseerd op het pla...

Lees verder
Advies dienstregeling 2018 Achterhoek en Rivierenland

Advies dienstregeling 2018 Achterhoek en Rivierenland

Arriva gaat in de loop van 2018 het lijnennet in de Achterhoek tussen Doetinchem en Enschede aanpassen vanwege de realisatie van de N18 waarmee snellere reismogelijkheden ontstaan. Ook zijn wijzigingen voorzien in Zutphen. In Rivierenland vinden enkele wijzigingen plaats als gevolg van wijzigin...

Lees verder
Advies aanpassing km-tarief 2018 Valleilijn (trein)

Advies aanpassing km-tarief 2018 Valleilijn (trein)

Connexxion hanteert op de Valleilijn de vervoerbewijzen van NS. Op de Valleilijn wordt het km-tarief per 1-1-2018 verhoogd met eenzelfde percentage als bij NS.  

Lees verder
Mobiliteitsplan 2018 Veluwe Syntus

Mobiliteitsplan 2018 Veluwe Syntus

Op verzoek van Syntus heeft het ROCOV advies gegeven over de voorstellen voor de dienstregeling 2018 concessie Veluwe. De voorstellen van Syntus zijn opgenomen in bestand i3227; RGS621 bevat het uitgebrachte advies van het ROCOV. Inmiddels hebben zowel Syntus, als de provincie Gelderland gerea...

Lees verder
Aanpassing kleurstelling OV-chipkaart paaltjes Zutphen en Hengelo

Aanpassing kleurstelling OV-chipkaart paaltjes Zutphen en Hengelo

Drie vervoerders doen station Zutphen aan: NS, Arriva en Syntus. Elke vervoerder heeft zijn eigen in- en uitcheckpaaltjes. Regelmatig vergissen reizigers zich tussen de paaltjes van Arriva en Syntus, met boetes tot gevolg. Daarom heeft het ROCOV Gelderland, mede namens ROCOV Twente bij Syntus aa...

Lees verder
Advies over rol Avan als vangnet OV

Advies over rol Avan als vangnet OV

Naar aanleiding van klachten van rolstoelgebruikers dat zij niet mogen reizen met Avan (als vangnet OV), heeft het ROCOV Gelderland, mede namens de Regionale Asviesraad Doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen, de provincie Gelderland in een brief gewezen op de vervoerplicht van Avan vanuit haar...

Lees verder
Advies over Startnotitie volgende ronde aanbestedingen

Advies over Startnotitie volgende ronde aanbestedingen

De provincie Gelderland wil, samen met de provincies Overijssel en Flevoland, onderzoeken of de OV-concessies in de drie provincies op een andere manier kunnen worden aanbesteed. Bestand i3162 geeft de adviesaanvraag weer. In RGS616 is het advies van het ROCOV opgenomen. De provincie heeft daar...

Lees verder
Zomerdienstregeling 2017 Breng

Zomerdienstregeling 2017 Breng

Evenals in 2016 voert Breng (Hermes) voor de regio Arnhem Nijmegen een aparte zomerdienstregeling in. Op basis van het advies van het ROCOV is de periode teruggebracht van acht naar zeven weken, geldt in de zomermaanden alleen de zomerdienstregeling (en niet ook nog de gewone vakantiedienstregel...

Lees verder
Advies over Verkoop op verbinding Arnhem-Düsseldorf

Advies over Verkoop op verbinding Arnhem-Düsseldorf

In een aanvullend advies vraagt het ROCOV om opneming kaartassortiment Verkehrs Verbund Rhein Ruhr in de apparatuur van NS voor de nieuwe verbinding Arnhem - Düsseldorf

Lees verder
Adviesaanvraag over distrubitiepunten Hermes OV-chipkaart

Adviesaanvraag over distrubitiepunten Hermes OV-chipkaart

Hermes heeft aan het ROCOV advies gevraagd over het verminderen van het aantal distributiepunten en het upgraden van de resterende locaties

Lees verder
Advies over Tarievenhuis Oost

Advies over Tarievenhuis Oost

Samen met de ROCOV's Flevoland, Overijssel en Twente, heeft het ROCOV Gelderland een definitief advies uitgestuurd naar de opbrengstverantwoordelijke vervoerbedrijven over het Tarievenhuis Oost. Het THO moet het aantal kaartsoorten beperken en het reizen over concessiegrenzen heen makkelijker maken.

Lees verder

2016

Adviesaanvraag Syntus Tarieven 2017 Plan B

Adviesaanvraag Syntus Tarieven 2017 Plan B

Vanwege het advies om het Tarievenhuis Oost niet op korte termijn in te voeren, heeft Syntus een Tarievenvoorstel 2017 volgens Plan B ingediend. Zie ook adviesaanvraag Tarievenhuis Oost. Inmiddels heeft GS hierover een beslissing genomen.

Lees verder
Adviesaanvraag Hermes Tarieven 2017 Plan B

Adviesaanvraag Hermes Tarieven 2017 Plan B

Vanwege het advies om het Tarievenhuis Oost niet op korte termijn in te voeren, heeft Hermes een Tarievenvoorstel 2017 volgens Plan B ingediend. Zie ook adviesaanvraag Tarievenhuis Oost. Inmiddels heeft GS hierover een beslissing genomen.

Lees verder
Adviesaanvraag Arriva Tarieven 2017 Plan B

Adviesaanvraag Arriva Tarieven 2017 Plan B

Vanwege het advies om het Tarievenhuis Oost niet op korte termijn in te voeren, heeft Arriva een Tarievenvoorstel 2017 volgens Plan B ingediend. Zie ook adviesaanvraag over Tarievenhuis Oost. Inmiddels heeft GS hierover een beslissing genomen.

Lees verder
Adviesaanvraag over een nieuw Tarievenhuis voor Oost-Nederland

Adviesaanvraag over een nieuw Tarievenhuis voor Oost-Nederland

De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel hebben samen met de vervoerbedrijven Arriva, Hermes en Syntus en mede op verzoek van de ROCOV's in Oost-Nederland, een nieuwe tarievenstructuur opgezet. Dat zouden ze per 1 januari 2017 willen laten ingaan. In hun reactie geven de samenwerkende ...

Lees verder
Advies aanpassing KM-tarief 2017 Valleilijn

Advies aanpassing KM-tarief 2017 Valleilijn

Als gevolg van een wijziging van de proef single check-in check-out op de Valleilijn, heeft Connexxion het ROCOV advies gevraagd over aanpassing van het km-tarief voor 2017 op de Valleilijn (spoorlijn tussen Amersfoort en Ede-Wageningen.

Lees verder
Advies opheffen lijn 66 Duiven

Advies opheffen lijn 66 Duiven

Met ingang van de dienstregeling 2017, ingaande 11 december 2016, wil Hermes lijn 66 niet meer rijden. In het advies geeft het ROCOV aan hier niet mee akkoord te gaan. Inmiddels heeft de provincie besloten het ROCOV hierin te volgen.

Lees verder
Advies frequentieverlaging lijnen 13-15 Wijchen-Nijmegen

Advies frequentieverlaging lijnen 13-15 Wijchen-Nijmegen

Hermes wil tijdens daluren en op zaterdagen het aantal ritten per uur op de lijnen 13 en 15 tussen Wijchen en Nijmegen Lent halveren. Als reden noemt Hermes dat er elk kwartier een trein gaat rijden tussen beide plaatsen. De provincie is akkoord gegaan met het voorstel van Hermes (Breng).

Lees verder
Advies over Breng Flex

Advies over Breng Flex

Hermes heeft aan het ROCOV advies gevraagd over Breng Flex. Hiermee wil Hermes een aanvullend vervoersysteem gaan bieden binnen de steden Arnhem en Nijmegen en enkele aangrenzende dorpen. Het is een mix tussen bus en taxi waarvoor men moet reserveren. Ritreservering wil men via een speciale app ...

Lees verder
Advies over Vervoerplan Breng 2017

Advies over Vervoerplan Breng 2017

Hermes heeft advies gevraagd over hun dienstregelingsplannen 2017 voor de Breng concessie. Bestand i2720b bevat de originele adviesaanvraag. Omdat onduidelijkheid bestond over enkele voorstellen is door het ROCOV om verduidelijking hierover gevraagd (brief RGS537). In hun reactie daarop (i2783) ...

Lees verder
Adviezen Vervoerplannen 2017 Achterhoek en Rivierenland

Adviezen Vervoerplannen 2017 Achterhoek en Rivierenland

Door Arriva zijn adviesaanvragen ingediend bij het ROCOV voor de Vervoerplannen 2017 voor de concessie Achterhoek en Rivierenland. Hierover is door het ROCOV geadviseerd, maar had daarbij op een aantal punten een voorbehoud gemaakt, omdat hierover Arriva en Hermes (Breng) nog in onderhandeling w...

Lees verder
Advies PvE EU-aanbesteding Basismobiliteit Noord-Veluwe

Advies PvE EU-aanbesteding Basismobiliteit Noord-Veluwe

De provincie Gelderland heeft het ROCOV Gelderland om advies gevraagd over het Programma van Eisen EU-aanbesteding Basismobiliteit Noord-Veluwe. Dit is de laatste adviesaanvraag in deze serie (aanbestedingen vervoer/basismobiliteit), waarmee voor alle regio's een advies is gegeven. In de loop v...

Lees verder
Advies over Programma van Eisen aanbesteding vraagafhankelijk vervoer Rivierenland

Advies over Programma van Eisen aanbesteding vraagafhankelijk vervoer Rivierenland

De provincie Gelderland heeft het ROCOV om advies gevraagd over het Programma van Eisen m.b.t. de Europese aanbesteding van het vraagafhankelijk vervoer voor het nieuwe regiotaxisysteem in de regio Rivierenland. i2700 bevat het Programma van Eisen; in RGS536 is het advies weergegeven. i2830 bev...

Lees verder
Advies over Nota van Uitgangspunten aanbesteding vervoer regiotaxi Achterhoek

Advies over Nota van Uitgangspunten aanbesteding vervoer regiotaxi Achterhoek

De provincie Gelderland heeft het ROCOV om advies gevraagd over de Nota van UItgangspunten m.b.t. de aanbesteding van het vervoer voor het nieuwe regiotaxisysteem in de Achterhoek. i2676 bevat de Nota van Uitgangspunten; in RGS533 is het advies weergegeven. i2830 bevat de reactie van de provinc...

Lees verder
Advies over voorstellen Syntus dienstregeling 2017 Veluwe

Advies over voorstellen Syntus dienstregeling 2017 Veluwe

Op verzoek van Syntus heeft het ROCOV advies gegeven over de voorstellen voor de dienstregeling 2017 op de Veluwe. Op veel punte onderschrijft het ROCOV de plannen. I2673a bevat de voorgelegde plannen van Syntus; RGS532 het uitgebrachte advies van het ROCOV. Inmiddels hebben zowel Syntus (zie ...

Lees verder
Aanpassing KM-tarief Valleilijn

Aanpassing KM-tarief Valleilijn

Om de proef met single check in en single check out op de Valleilijn tussen Ede-Wageningen en Amersfoort mogelijk te maken heeft het ROCOV Gelderland positief geadviseerd over een zeer beperkte aanpassing van het KM-tarief op deze spoorlijn. Hierover was door Connexxion om advies gevraagd. Vanw...

Lees verder
Advies over voorstel Hoogzomerdienstregeling Breng

Advies over voorstel Hoogzomerdienstregeling Breng

Op verzoek van Hermes heeft het ROCOV advies uitgebracht over het voorstel voor een Hoogzomerdienstregeling Breng

Lees verder
Reactie op Statenbrief over inzet extra treinen Valleilijn

Reactie op Statenbrief over inzet extra treinen Valleilijn

In een Statenbrief van april wordt ingegaan op de mogelijke inzet van extra materieel op de Valleilijn, de spoorlijn tussen Amersfoort en Ede-Wageningen. i2618a/b bevatten de Statenbrief met bijlage. RGS526 is de reactie van het ROCOV. i2692 geeft het vastgestelde besluit van GS weer.

Lees verder
Inspraakreactie gemeente Apeldoorn concept Verkeersvisie

Inspraakreactie gemeente Apeldoorn concept Verkeersvisie

De gemeente Apeldoorn is bezig et het opstellen van een nieuwe visie over verkeer en (openbaar) vervoer. Het ROCOV heeft een inspraakreactie toegestuurd die betrekking heeft op de concept Verkeersvisie. RGS523 bevat de reactie van het ROCOV.

Lees verder
Advies over Nota van Uitgangspunten Inkoop vervoer Regiotaxi FoodValley

Advies over Nota van Uitgangspunten Inkoop vervoer Regiotaxi FoodValley

De provincie Gelderland heeft een advies gevraagd over de Nota met Uitgangspunten Inkoop vervoer Regiotaxi FoodValley. i2600 is de Nota waarover advies is aangevraagd. RGS522 is het advies. i2830 bevat de reactie van de provincie Gelderland.

Lees verder
Advies Uitgangspunten Inkoop vervoer Regiotaxi Stedendriehoek

Advies Uitgangspunten Inkoop vervoer Regiotaxi Stedendriehoek

De provincie Gelderland heeft een advies gevraagd over de Nota met Uitgangspunten Inkoop vervoer Regiotaxi Stedendriehoek. i2550 is de Nota waarover advies is aangevraagd. RGS521 is het advies. i2830 bevat de reactie van de provincie Gelderland.

Lees verder
Inspraakreactie aan Commissie BOC over OV-visie

Inspraakreactie aan Commissie BOC over OV-visie

In maart 2016 is een Statenbrief opgesteld over de uitwerking van de OV-visie Gelderland. Middels een brief heeft het ROCOV Gelderland daarop gereageerd. i2554a bevat de Statenbrief. RGS516 de reactie van het ROCOV.

Lees verder
Advies over aanpassingen tarieven en systeemkenmerken Regiotaxi

Advies over aanpassingen tarieven en systeemkenmerken Regiotaxi

Op verzoek van de provincie Gelderland heeft het ROCOV advies gegeven over de voorgestelde tarieven en systeemkenmerken die de provincie wil gaan invoeren na de nieuwe aanbestedingen van de Regiotaxi in de Gelderse regio's. Het gaat om dat deel van het vervoer waarover de provincie zeggenschap h...

Lees verder
Advies over tussentijdse aanpassing Vervoerplan Rivierenland

Advies over tussentijdse aanpassing Vervoerplan Rivierenland

Vanwege klachten over de per half december ingevoerde dienstregeling Rivierenland heeft Arriva de dienstregeling op een aantal belangrijke punten aangepast.  i2495a/b/c omvatten de documenten waarover advies is aangevraagd. RGS511 bevat het advies van het ROCOV.

Lees verder
Brief aan provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland concessies in Oost

Brief aan provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland concessies in Oost

In een brief aan de colleges van GS van de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland en bijbehorende notitie vragen de ROCOV's Gelderland, Overijssel, Twente en Flevoland aandacht voor optimalisering van de OV-concessies in de regio Oost. RGS509a is de brief. RGS509b de bijbehorende notitie.

Lees verder
Advies over Nota van Uitgangspunten Inkoop vervoer regiotaxi

Advies over Nota van Uitgangspunten Inkoop vervoer regiotaxi

Op verzoek van de regio Arnhem Nijmegen heeft het ROCOV advies uitgebracht over de Nota van Uitgangspunten Inkoop vervoer Regiotaxi. i2444 is het document waarover advies is gevraagd. RGS507 is het advies van het ROCOV. i2578 bevat de reactie van de regio Arnhem Nijmegen.

Lees verder
Brief aan provincie Gelderland over grote aantal Regiecentrales

Brief aan provincie Gelderland over grote aantal Regiecentrales

Het ROCOV heeft in een brief aan de provincie haar zorgen geuit over het grote aantal regiecentrales die zich gaan bezighouden met het regelen van ritten voor doelgroepenvervoer en vraagafhankelijk openbaar vervoer. In Gelderland komen er negen centrales. RGS505 is de brief. i2557 bevat de rea...

Lees verder
Advies over Programma van Eisen Regiecentrale regio Noord-Veluwe

Advies over Programma van Eisen Regiecentrale regio Noord-Veluwe

Het ROCOV Gelderland heeft op verzoek van de provincie Gelderland advies uitgebracht over het Programma van Eisen Regiecentrale regio Noord-Veluwe. i2414 bevat het document waarover advies is aangevraagd. RGS503 is het advies. i2557 is de reactie van de provincie Gelderland

Lees verder
Advies over Programma van Eisen Vervoercentrale regio Achterhoek

Advies over Programma van Eisen Vervoercentrale regio Achterhoek

Het ROCOV Gelderland heeft op verzoek van de provincie Gelderland advies uitgebracht over het Programma van Eisen Vervoercentrale regio Achterhoek. i2404 bevat het document waarover advies is aangevraagd. RGS502 is het advies. i2557 is de reactie van de provincie Gelderland

Lees verder
Advies over Programma van Eisen Regiecentrale regio FoodValley

Advies over Programma van Eisen Regiecentrale regio FoodValley

Het ROCOV Gelderland heeft op verzoek van de provincie Gelderland advies uitgebracht over het Programma van Eisen Regiecentrale regio FoodValley. i2362 bevat het document waarover advies is aangevraagd. RGS501 is het advies. i2557 is de reactie van de provincie Gelderland.

Lees verder