Ruim vijftien jaar heeft Ben Mouw op een inspirerende wijze invulling gegeven aan het voorzitterschap van het ROCOV Gelderland. Nu vindt hij het tijd worden de voorzittershamer over te dragen aan zijn opvolger. De afgelopen periode hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan in het openbaar vervoer. Mede dankzij de tomeloze inzet van Ben zijn de pl ...

20 september afscheid Ben Mouw als voorzitter

Wat doet het ROCOV Gelderland?

ROCOV Gelderland behartigt de belangen van de OV-reiziger in Gelderland. Het ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer) is een vereniging van verschillende consumentenorganisaties die gezamenlijk adviseren aan de vervoerders en de OV-autoriteit (provincie Gelderland).

E-mailadres: secretariaat@rocovgelderland.nl

Postadres: Marga Klompélaan 18, 6532 SC  NIJMEGEN