ROCOV Gelderland

ROCOV Gelderland behartigt de belangen van de OV-reiziger in Gelderland. Het ROCOV is een vereniging van verschillende consumentenorganisaties die gezamenlijk adviseren aan de vervoerders en de OV-autoriteit (provincie Gelderland).

Het ROCOV adviseert gevraagd en ongevraagd. De vervoerders en de OV-autoriteit zijn bij wet verplicht het advies van het ROCOV te vragen over zaken als dienstregelingen, tarieven en aanbestedingen. Maar als het ROCOV zelf signalen opvangt van reizigers kan dat ook aanleiding zijn voor een advies.

De consumentenorganisaties in het ROCOV adviseren gezamenlijk, omdat zij samen sterker kunnen staan voor de belangen van de reiziger. Soms geven individuele organisaties een apart advies wanneer zij zich niet met het meerderheidsstandpunt kunnen verenigen. Welke organisaties deelnemen in het ROCOV ziet u onderaan de pagina.

Ter verdeling van de werkzaamheden zijn werkgroepen en functiegroepen gevormd.
De werkgroepen komen periodiek bijeen ter behandeling van adviesaanvragen en actualiteiten.
De functiegroepen komen incidenteel bijeen als daar aanleiding toe is.

Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

voorzitter: de heer J.G. Kruithof
penningmeester: de heer J. Schmal 
secretaris: de heer N. Menke 
 

Formele documenten:  Beleidsplan 2021-2024  |  Jaarverslag 2021  | Jaarverslag 2022 | Jaarkalender 2024

*FIT=Flexvervoer, Inclusiviteit, Toegankelijkheid

Afbeelding