Jaarkalender 2019

18-12-2018
11:32 uur

De kalender met de jaarplanning voor 2019 is onlangs per e-mail verstuurd naar een groot aantal relaties van het ROCOV Gelderland. Op de kalender zijn de vergaderdata van het ROCOV Gelderland vermeld evenals de uiterste aanleveringsdata van adviesaanvragen. Een tijdige aanlevering biedt de aanvragers van een advies een hoge mate van zekerheid dat behande ...

Jaarkalender 2019

Wat doet het ROCOV Gelderland?

ROCOV Gelderland behartigt de belangen van de OV-reiziger in Gelderland. Het ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer) is een vereniging van verschillende consumentenorganisaties die gezamenlijk adviseren aan de vervoerders en de OV-autoriteit (provincie Gelderland).

E-mailadres: secretariaat@rocovgelderland.nl

Postadres: Marga Klompélaan 18, 6532 SC  NIJMEGEN