Op 1 september 2018 draagt Ben Mouw het voorzitterschap van het ROCOV Gelderland over aan zijn opvolger Johan Kruithof. Johan was tot half mei wethouder in Apeldoorn. Ben Mouw heeft ruim 15 jaar met veel plezier en enthousiasme de voorzittershamer van het ROCOV gehanteerd. Nu vindt hij het tijd geworden om deze taak over te dragen aan zijn opvolger. On ...

Wijziging voorzitterschap ROCOV Gelderland

Wat doet het ROCOV Gelderland?

ROCOV Gelderland behartigt de belangen van de OV-reiziger in Gelderland. Het ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer) is een vereniging van verschillende consumentenorganisaties die gezamenlijk adviseren aan de vervoerders en de OV-autoriteit (provincie Gelderland).

E-mailadres: secretariaat@rocovgelderland.nl

Postadres: Marga Klompélaan 18, 6532 SC  NIJMEGEN