In een brief aan de Gelderse Staten hebben GS hun besluit over de dienstregelingsvoorstellen van de vervoerders voor 2019 betreffende het regionale openbaar vervoer (bus en trein) kenbaar gemaakt. Grote veranderingen doen zich voor in de Oostelijke Achterhoek als gevolg van de ingebruikname van de nieuwe N18 en in de Bommelerwaard. Maar ook elders zijn ...

Dienstregelingen 2019 door GS vastgesteld

Wat doet het ROCOV Gelderland?

ROCOV Gelderland behartigt de belangen van de OV-reiziger in Gelderland. Het ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer) is een vereniging van verschillende consumentenorganisaties die gezamenlijk adviseren aan de vervoerders en de OV-autoriteit (provincie Gelderland).

E-mailadres: secretariaat@rocovgelderland.nl

Postadres: Marga Klompélaan 18, 6532 SC  NIJMEGEN