Leden

DKK Gelderland

DKK Gelderland

Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland

Fietsersbond Gelderland

Fietsersbond Gelderland

Fietsersbond Gelderland

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

De faculteit Logistiek en Management neemt deel aan het ROCOV Gelderland

JongAchterhoek

JongAchterhoek

JongAchterhoek (kortweg JA!) is een onafhankelijke organisatie en behartigt de belangen van de jongeren in de Achterhoek.

KBO-PCOB

KBO-PCOB

Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland

Student Alliance Wageningen

Student Alliance Wageningen

Student Alliance Wageningen streeft ernaar zoveel mogelijk studenten te vertegenwoordigen in Wageningen. Studentenorganisaties die bij het verband zijn aangesloten, bepalen samen de koers van de organisatie. Het dagelijks bestuur waarborgt het overzicht en de continuïteit.

Studentenvakbond AKKU

Studentenvakbond AKKU

Studentenvakbond AKKU

Uniek Sporten

Uniek Sporten

Sporten & bewegen met een beperking

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer

Rover is de consumentenorganisatie voor iedereen die reist met het openbaar vervoer.

Wandelnet

Wandelnet

Samen met 11 aangesloten organisaties en ruim 600 vrijwilligers werkt Stichting Wandelnet sinds 1980 aan de kwaliteit van het wandelen in Nederland. Dit doen we voor 6,6 miljoen wandelaars die jaarlijks 710 miljoen wandelingen maken.

Zorgbelang Inclusief

Zorgbelang Inclusief

Zorgbelang Inclusief (tot voor kort Zorgbelang Gelderland)