Leden

DKK Gelderland

DKK Gelderland

Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland

Fietsersbond Gelderland

Fietsersbond Gelderland

Fietsersbond Gelderland

JongAchterhoek

JongAchterhoek

JongAchterhoek (kortweg JA!) is een onafhankelijke organisatie en behartigt de belangen van de jongeren in de Achterhoek.

KBO-PCOB

KBO-PCOB

Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland

Studentenvakbond AKKU

Studentenvakbond AKKU

Studentenvakbond AKKU

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer

ROVER is de consumentenorganisatie voor iedereen die reist met het openbaar vervoer.

Wandelnet

Wandelnet

Samen met 11 aangesloten organisaties en ruim 600 vrijwilligers werkt Stichting Wandelnet sinds 1980 aan de kwaliteit van het wandelen in Nederland. Dit doen we voor 6,6 miljoen wandelaars die jaarlijks 710 miljoen wandelingen maken.

Zorgbelang Gelderland

Zorgbelang Gelderland

Zorgbelang Gelderland