Bijeenkomst voor Buurtbusverenigingen

26-04-2016 om 10:15 uur Bijeenkomst voor Buurtbusverenigingen Op vrijdag 22 april vond de door het ROCOV Gelderland georganiseerde bijeenkomst voor buurtbusverenigingen plaats. De belangrijkste onderwerpen van de bijeenkomst waren: • (on)mogelijkheden inzetten personen met een WW-uitkering als vrijwillige chauffeur • de recente aanpassingen van de tarieven op de buurtbussen • introductie van het Landelijk Platform Buurtbussen • de positie van buurtbussen in de nog uit te werken OV-visie van de provincie Gelderland. Bijna 50 personen waren aanwezig, waaronder 30 vertegenwoordigers van de Gelderse buurtbusverenigingen. Ondanks een levendige discussie tussen vertegenwoordigers van het UWV en de aanwezige vertegenwoordigers van de buurtbusverenigingen, kon het UWV geen enkele toezegging doen over het inzetten van personen met een WW-uitkering als chauffeur op de buurtbus. Dit blijft niet toegestaan, mede vanwege verdringing van betaald werk. Ook het aanvragen van een ANBI-status biedt geen soelaas. Alleen aanpassing van wetgeving kan een oplossing bieden. Over de recente verhoging van de tarieven op de buurtbussen zijn volgens de buurtbusverenigingen geen klachten binnengekomen; ook niet bij de aanwezige vervoerbedrijven. Binnen een periode van enkele jaren worden de tarieven in heel Gelderland geharmoniseerd, zodat in alle regio’s dezelfde tarieven worden berekend. Het Landelijk Platform Buurtbussen is, volgens oprichter Ben Baars, geen belangenvereniging. Het platform moet uitgroeien tot een soort Wikipedia voor buurtbussen. Een platform waarop men kennis kan delen; zowel halen als brengen! Door krachtenbundeling en lobbyen bij de politiek is een verbetering van de positie van vrijwilligers bij de buurtbusverenigingen mogelijk. De uitwerking van de OV-visie strekt zich uit over een periode van ongeveer 25 jaar. Nu vinden er al proefprojecten plaats die inzicht moeten geven of slecht bezette buslijnen kunnen worden vervangen door efficiëntere vervoersystemen. De provincie is zeer content met de buurtbussen. Deze hebben een belangrijke vervoerfunctie: het bieden van vervoer voor een groot aantal kernen in de provincie alsmede het bieden van aansluitingen op de trein en (grote) bus (met een duur woord: feederfunctie). Met een goed gevoel werd de bijeenkomst afgesloten door de voorzitter van het ROCOV, de heer Ben Mouw. Op enkele punten, zoals de positie van WW-ers en hoe hierin verandering te krijgen, is duidelijkheid gekomen. Het programma van de bijeenkomst en de presentaties van het UWV en het Landelijk Platform Buurtbussen vindt u onder Publicaties/Diversen.


Terug naar nieuws >

Overzicht

06-09-2020 Informatiebord kapot? Melden!
05-09-2020 Nostalgie: oud bushokje maakt rentree
23-01-2020 Vijf kinderen voor één dag de baas
27-11-2019 Verklaring van Enschede
31-10-2019 Symposium OVER DE GRENS ZONDER OVERSTAP
01-03-2019 Succesvol OV-Café Statenverkiezingen 2019
18-01-2019 OV Café Statenverkiezingen 2019
18-12-2018 Jaarkalender 2019
03-12-2018 Vaststelling tarieven 2019
10-10-2018 Dienstregelingen 2019 door GS vastgesteld
10-09-2018 20 september afscheid Ben Mouw als voorzitter
15-08-2018 Wijziging voorzitterschap ROCOV Gelderland
05-11-2017 Succesvol symposium over toekomst OV
01-11-2017 Vaststelling dienstregelingen 2018 GS Gelderland
20-10-2017 Nieuwe Convenanten periode 2017-2020
20-09-2017 Symposium Wat brengt de toekomst van het OV ons?
23-08-2017 Vooraankondiging Symposium OV Toekomstbeeld 2040
25-11-2016 Grote belangstelling Symposium Basismobiliteit
14-11-2016 Symposium Basismobiliteit 24 november 2016
16-10-2016 Adviezen Dienstregelingen 2017
26-04-2016 Bijeenkomst voor Buurtbusverenigingen
04-12-2015 Themabijeenkomst OV en fiets vanuit toeristisch pe
23-10-2015 Adviezen over dienstregelingen en tarieven 2016
04-09-2015 Storingen spoorlijnen Achterhoek
04-09-2015 Verwarring in- en uitcheckpalen station Zutphen
15-07-2015 Busverbinding tussen Apeldoorn en Arnhem
15-07-2015 Advies aan gemeente Apeldoorn
13-07-2015 75 euro terug bij "Altijd Korting Scholieren"
13-07-2015 Kolibrie in Harderwijk
24-03-2015 rapport Ketenmobiliteit
09-03-2015 OV-cafe was een succes
05-03-2015 OV-cafe op 5 maart over de verkiezingen
03-02-2015 advies aan Connexxion en ProRail over rijpvorming
19-12-2014 advies aan Syntus over Kolibrie, flexstops en App
13-11-2014 Tariefswijzigingen Hermes in 2015
01-10-2014 OV-café levert veel nieuwe ontwikkelingen op
28-08-2014 OV-café over betalen in het OV
23-07-2014 ROCOV adviseert Arriva over Vervoerplan 2015
14-07-2014 Papierenkaartje verleden tijd
02-07-2014 ROCOV organiseert OV-café over OV-chipkaart
24-06-2014 ROCOV bezorgd om storingen spoor Achterhoek
26-05-2014 Advies over wijzigingen lijn 88 ivm busbaan campus
16-05-2014 Jaarverslag ROCOV over 2013 gepubliceerd
06-05-2014 Zorgen over uitvoering OV-visie provincie
26-03-2014 ROCOV Gelderland – Stadsregio betrokken bij
05-02-2014 ROCOV voorstander doortrekking trolleylijn 2
23-05-2013 Discussiebijeenkomst spoorlijn Arnhem-Winterswijk
29-04-2013 Symposium 15 jaar reizigersinspraak groot succes
28-02-2013 Symposium 15 jaar reizigersinspraak
29-01-2013 ROCOV wil sterabonnement en trajectkaart terug
17-12-2012 Succesvol OV-café sociale functie OV
02-10-2012 ROCOV tegen grote prijsverhoging in OV
13-06-2012 ROCOV voorstander treinen Arnhem - Emmerich
13-04-2012 ROCOV wil schonere treinen van Syntus
15-02-2012 OV-café over Lightrail en HOV groot succes
28-11-2011 ROCOV wijst forse tariefsverhoging af
18-10-2011 Rocov eist stop verwijderen abri's
04-08-2011 ROCOV wil betere OV-chipkaart
03-08-2011 ROCOV wil abonnementen verchippen
04-07-2011 ROCOV adviseert over Syntus-BusTicket
20-04-2011 Symposium OV-chipkaart groot succes
23-03-2011 ROCOV haalt succes valleilijn
23-03-2011 Manifest aan provincie
16-02-2011 OV-cafe - verkiezingsdebat
03-01-2011 ROCOV voorstander van toiletten in treinen
30-11-2010 ROCOV eist tegemoetkoming van Syntus
07-10-2010 ROCOV verheugd uitstel afschaffing strippenkaart
21-09-2010 ROCOV tegen uitschakeling strippenkaart op 18 nove
23-06-2010 Inspreekreactie ROCOV op voorgenomen bezuinigingen
24-03-2010 ROCOV Gelderland - Stadsregio eist direct oplossin