Succesvol OV-Café Statenverkiezingen 2019

01-03-2019 om 15:58 uur Succesvol OV-Café Statenverkiezingen 2019 Zoals het een goede traditie betaamt hield het ROCOV Gelderland enkele weken voor de Statenverkiezingen 2019 een speciaal OV-Café. Dit vond plaats op 28 februari in “de politieke arena”, het Provinciehuis te Arnhem. Elf lijsttrekkers en/of woordvoerders openbaar vervoer maakten hun opwachting. Bijna tachtig belangstellenden waren op dit OV-Café in de Zuidgalerij van het Provinciehuis afgekomen. Met een korte inleiding van Johan Kruithof, voorzitter van het ROCOV, waarin aandacht voor wat het ROCOV belangrijk vindt in en aan het openbaar vervoer, kregen de woordvoerders van de partijen munitie aangedragen voor het verdere debat. Hierbij werden nadrukkelijk ook de aanwezigen in de zaal betrokken. Het debat ontspon zich gaandeweg verder uit rondom een viertal thema’s: betaal OV voor de reizigers, het belang van het OV voor bereikbaarheid en behalen klimaatdoeleinden, de toegankelijkheid en als laatste thema de taak van de overheid (wel of niet regiefunctie). Alle partijen waren het er over eens dat het OV betaalbaar moet blijven voor de reizigers en zich niet “uit de markt moet prijzen”, waardoor het gebruik gaat afnemen. Enkele partijen willen het OV voor bepaalde doelgroepen gratis of veel goedkoper maken; een voornemen dat niet op steun van de meeste andere partijen kon rekenen. Alternatieve vervoersystemen die dunne lijnen zouden kunnen gaan vervangen, moeten qua tarief op die voor het reguliere OV worden afgestemd. OV van deur tot deur voor iedereen gaat de partijen echter te ver; dat zou onbetaalbaar worden voor de provincie. Veel eensgezindheid ook over het belang van het OV voor de bereikbaarheid van de steden, niet alleen binnen de steden, maar ook vanuit de regio naar/van de steden. “Het OV moet zo goed zijn dat je daarmee automobilisten verleidt niet meer klakkeloos de auto te gebruiken”, aldus meerdere woordvoerders. En helemaal mooi als dat met emissieloos OV kan. Toegankelijkheid van het OV moet als een paal boven water staan; daarover mag volgens alle aanwezige partijen geen discussie bestaan. Nederland heeft zich, door ondertekening van het VN-verdrag Rechten van Personen met een Handicap, verplicht het OV voor een ieder toegankelijk te maken. Er is volgens diverse woordvoerders al veel gedaan. Het ROCOV wil het graag breder zien zodat ook voor laaggeletterden het OV en de informatie daarover “vatbaar” is. Bijna alle partijen zien de regie over openbaar vervoer en aanvullende kleinschalige vervoersystemen als een overheidstaak. Maar in de uitvoering kunnen wel marktpartijen betrokken worden. De overheid zou ook de marktpartijen moeten aanzetten met innovatieve oplossingen te komen voor de zwakke OV-lijnen. Maar dan niet zoals in het Programma van Eisen voor de concessie IJssel-Vecht door de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland is opgenomen m.b.t. de zogenaamde C-lijnen. De provincie kan ook een regisserende rol vervullen door extra budget voor verbetering van het OV beschikbaar te stellen. Nu is er, naast de beschikbare middelen voor het uitvoeren van de huidige OV-concessies, een aanvullend mobiliteitsfonds van 200 miljoen euro (voor periode van 10 jaar) beschikbaar. Dit wordt echter ook gebruikt voor wegprojecten. Meerdere partijen zien echter een verschuiving naar OV-projecten wel zitten. Over het inzetten van nog meer financiële middelen om het OV te verbeteren bestond echter geen eenstemmigheid onder de partijen. Al met al een geslaagd OV-Café waarin duidelijk naar voren kwam dat voor alle aanwezige partijen het openbaar vervoer van groot belang wordt gevonden voor Gelderland. Aanwezig waren vertegenwoordigers van VVD, CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS en de Lokale Partijen Gelderland – Code Oranje.


Terug naar nieuws >

Overzicht

06-09-2020 Informatiebord kapot? Melden!
05-09-2020 Nostalgie: oud bushokje maakt rentree
23-01-2020 Vijf kinderen voor één dag de baas
27-11-2019 Verklaring van Enschede
31-10-2019 Symposium OVER DE GRENS ZONDER OVERSTAP
01-03-2019 Succesvol OV-Café Statenverkiezingen 2019
18-01-2019 OV Café Statenverkiezingen 2019
18-12-2018 Jaarkalender 2019
03-12-2018 Vaststelling tarieven 2019
10-10-2018 Dienstregelingen 2019 door GS vastgesteld
10-09-2018 20 september afscheid Ben Mouw als voorzitter
15-08-2018 Wijziging voorzitterschap ROCOV Gelderland
05-11-2017 Succesvol symposium over toekomst OV
01-11-2017 Vaststelling dienstregelingen 2018 GS Gelderland
20-10-2017 Nieuwe Convenanten periode 2017-2020
20-09-2017 Symposium Wat brengt de toekomst van het OV ons?
23-08-2017 Vooraankondiging Symposium OV Toekomstbeeld 2040
25-11-2016 Grote belangstelling Symposium Basismobiliteit
14-11-2016 Symposium Basismobiliteit 24 november 2016
16-10-2016 Adviezen Dienstregelingen 2017
26-04-2016 Bijeenkomst voor Buurtbusverenigingen
04-12-2015 Themabijeenkomst OV en fiets vanuit toeristisch pe
23-10-2015 Adviezen over dienstregelingen en tarieven 2016
04-09-2015 Storingen spoorlijnen Achterhoek
04-09-2015 Verwarring in- en uitcheckpalen station Zutphen
15-07-2015 Busverbinding tussen Apeldoorn en Arnhem
15-07-2015 Advies aan gemeente Apeldoorn
13-07-2015 75 euro terug bij "Altijd Korting Scholieren"
13-07-2015 Kolibrie in Harderwijk
24-03-2015 rapport Ketenmobiliteit
09-03-2015 OV-cafe was een succes
05-03-2015 OV-cafe op 5 maart over de verkiezingen
03-02-2015 advies aan Connexxion en ProRail over rijpvorming
19-12-2014 advies aan Syntus over Kolibrie, flexstops en App
13-11-2014 Tariefswijzigingen Hermes in 2015
01-10-2014 OV-café levert veel nieuwe ontwikkelingen op
28-08-2014 OV-café over betalen in het OV
23-07-2014 ROCOV adviseert Arriva over Vervoerplan 2015
14-07-2014 Papierenkaartje verleden tijd
02-07-2014 ROCOV organiseert OV-café over OV-chipkaart
24-06-2014 ROCOV bezorgd om storingen spoor Achterhoek
26-05-2014 Advies over wijzigingen lijn 88 ivm busbaan campus
16-05-2014 Jaarverslag ROCOV over 2013 gepubliceerd
06-05-2014 Zorgen over uitvoering OV-visie provincie
26-03-2014 ROCOV Gelderland – Stadsregio betrokken bij
05-02-2014 ROCOV voorstander doortrekking trolleylijn 2
23-05-2013 Discussiebijeenkomst spoorlijn Arnhem-Winterswijk
29-04-2013 Symposium 15 jaar reizigersinspraak groot succes
28-02-2013 Symposium 15 jaar reizigersinspraak
29-01-2013 ROCOV wil sterabonnement en trajectkaart terug
17-12-2012 Succesvol OV-café sociale functie OV
02-10-2012 ROCOV tegen grote prijsverhoging in OV
13-06-2012 ROCOV voorstander treinen Arnhem - Emmerich
13-04-2012 ROCOV wil schonere treinen van Syntus
15-02-2012 OV-café over Lightrail en HOV groot succes
28-11-2011 ROCOV wijst forse tariefsverhoging af
18-10-2011 Rocov eist stop verwijderen abri's
04-08-2011 ROCOV wil betere OV-chipkaart
03-08-2011 ROCOV wil abonnementen verchippen
04-07-2011 ROCOV adviseert over Syntus-BusTicket
20-04-2011 Symposium OV-chipkaart groot succes
23-03-2011 ROCOV haalt succes valleilijn
23-03-2011 Manifest aan provincie
16-02-2011 OV-cafe - verkiezingsdebat
03-01-2011 ROCOV voorstander van toiletten in treinen
30-11-2010 ROCOV eist tegemoetkoming van Syntus
07-10-2010 ROCOV verheugd uitstel afschaffing strippenkaart
21-09-2010 ROCOV tegen uitschakeling strippenkaart op 18 nove
23-06-2010 Inspreekreactie ROCOV op voorgenomen bezuinigingen
24-03-2010 ROCOV Gelderland - Stadsregio eist direct oplossin