Grote belangstelling Symposium Basismobiliteit

25-11-2016 om 13:18 uur Grote belangstelling Symposium Basismobiliteit De grote opkomst maakte duidelijk dat dit onderwerp leeft binnen Gelderland. Naast enkele wethouders, gemeenteraadsleden, statenleden en vertegenwoordigers namens de regio's, gemeenten en provincie, waren ook veel personen uit het werkveld zelf aanwezig. Na het openingswoord door Ben Mouw, voorzitter van het ROCOV Gelderland, met een toelichting op het programma, ging Dirk van Uitert, voorzitter van de RAD regio Arnhem Nijmegen, in op de doelstelling van de middag: leren van elkaar! De ervaringen die in de regio Arnhem Nijmegen zijn opgedaan met Avan (Aanvullend vervoer Arnhem Nijmegen), kunnen een goede leerschool zijn voor de andere regio's. In zijn presentatie over de Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen, ging de bestuursvoorzitter, Arthur Boone, dieper op de ontwikkelingen bij Avan in. Zeker de start daar is niet van een leien dakje gegaan, maar nu na enkele maanden, gaat het veel beter. Vanuit het verre Terneuzen was de directeur van de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland, Simon van Hoeve, naar Westervoort gekomen om de bezoekers een goed beeld te geven hoe in Zeeland het doelgroepenvervoer is geregeld. Maarten Kwakernaak heeft onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van en ervaringen met het "Breng-Vrij-Dal-abonnement" voor mensen met een Wmo-indicatie voor vervoer: Bereikbaar met de bus. Welke trends zijn herkenbaar in de ontwikkelingen rondom het doelgroepenvervoer, welke kansen en belemmeringen voor integratie tussen doelgroepenvervoer en openbaar vervoer zijn er en wat zijn toekomstige ontwikkelingen m.b.t. het doelgroepenvervoer. Dit waren in een ogenschouw de onderwerpen waarop prof. dr. Henk Meurs in zijn presentatie Doelgroepenvervoer en Openbaar Vervoer: naar een nieuwe balans uitvoerig inging. Na de presentaties kreeg de zaal de gelegenheid vragen te stellen aan de vier sprekers. Daar werd druk gebruik van gemaakt. Ben Mouw peilde bij de andere Gelderse regio's (buiten Arnhem Nijmegen) hoe daar de ontwikkelingen verlopen. Geleidelijkheid is er troef: beginnen met één vorm en geleidelijk andere gebruikersgroepen laten instromen. In zijn afsluiting gaf Ben Mouw aan veel te hebben meegekregen en dat het systeem in Arnhem Nijmegen nog enige verbetering behoeft. Hij heeft zorgen of de andere regio's wel op tijd klaar zijn met alle voorbereidingen om per 1 januari 2017 het doelgroepenvervoer te kunnen gaan uitvoeren. Het is mede een taak van de gebruikersgroepen, adviesraden, Wmo-raden en reizigers dit proces kritisch te volgen, zodat een zo goed mogelijk reisproduct/vervoersysteem voor alle doelgroepen ontstaat. Een uitgebreid verslag en de presentaties vindt u op de website onder Publicaties/Diversen.


Terug naar nieuws >

Overzicht

06-09-2020 Informatiebord kapot? Melden!
05-09-2020 Nostalgie: oud bushokje maakt rentree
23-01-2020 Vijf kinderen voor één dag de baas
27-11-2019 Verklaring van Enschede
31-10-2019 Symposium OVER DE GRENS ZONDER OVERSTAP
01-03-2019 Succesvol OV-Café Statenverkiezingen 2019
18-01-2019 OV Café Statenverkiezingen 2019
18-12-2018 Jaarkalender 2019
03-12-2018 Vaststelling tarieven 2019
10-10-2018 Dienstregelingen 2019 door GS vastgesteld
10-09-2018 20 september afscheid Ben Mouw als voorzitter
15-08-2018 Wijziging voorzitterschap ROCOV Gelderland
05-11-2017 Succesvol symposium over toekomst OV
01-11-2017 Vaststelling dienstregelingen 2018 GS Gelderland
20-10-2017 Nieuwe Convenanten periode 2017-2020
20-09-2017 Symposium Wat brengt de toekomst van het OV ons?
23-08-2017 Vooraankondiging Symposium OV Toekomstbeeld 2040
25-11-2016 Grote belangstelling Symposium Basismobiliteit
14-11-2016 Symposium Basismobiliteit 24 november 2016
16-10-2016 Adviezen Dienstregelingen 2017
26-04-2016 Bijeenkomst voor Buurtbusverenigingen
04-12-2015 Themabijeenkomst OV en fiets vanuit toeristisch pe
23-10-2015 Adviezen over dienstregelingen en tarieven 2016
04-09-2015 Storingen spoorlijnen Achterhoek
04-09-2015 Verwarring in- en uitcheckpalen station Zutphen
15-07-2015 Busverbinding tussen Apeldoorn en Arnhem
15-07-2015 Advies aan gemeente Apeldoorn
13-07-2015 75 euro terug bij "Altijd Korting Scholieren"
13-07-2015 Kolibrie in Harderwijk
24-03-2015 rapport Ketenmobiliteit
09-03-2015 OV-cafe was een succes
05-03-2015 OV-cafe op 5 maart over de verkiezingen
03-02-2015 advies aan Connexxion en ProRail over rijpvorming
19-12-2014 advies aan Syntus over Kolibrie, flexstops en App
13-11-2014 Tariefswijzigingen Hermes in 2015
01-10-2014 OV-café levert veel nieuwe ontwikkelingen op
28-08-2014 OV-café over betalen in het OV
23-07-2014 ROCOV adviseert Arriva over Vervoerplan 2015
14-07-2014 Papierenkaartje verleden tijd
02-07-2014 ROCOV organiseert OV-café over OV-chipkaart
24-06-2014 ROCOV bezorgd om storingen spoor Achterhoek
26-05-2014 Advies over wijzigingen lijn 88 ivm busbaan campus
16-05-2014 Jaarverslag ROCOV over 2013 gepubliceerd
06-05-2014 Zorgen over uitvoering OV-visie provincie
26-03-2014 ROCOV Gelderland – Stadsregio betrokken bij
05-02-2014 ROCOV voorstander doortrekking trolleylijn 2
23-05-2013 Discussiebijeenkomst spoorlijn Arnhem-Winterswijk
29-04-2013 Symposium 15 jaar reizigersinspraak groot succes
28-02-2013 Symposium 15 jaar reizigersinspraak
29-01-2013 ROCOV wil sterabonnement en trajectkaart terug
17-12-2012 Succesvol OV-café sociale functie OV
02-10-2012 ROCOV tegen grote prijsverhoging in OV
13-06-2012 ROCOV voorstander treinen Arnhem - Emmerich
13-04-2012 ROCOV wil schonere treinen van Syntus
15-02-2012 OV-café over Lightrail en HOV groot succes
28-11-2011 ROCOV wijst forse tariefsverhoging af
18-10-2011 Rocov eist stop verwijderen abri's
04-08-2011 ROCOV wil betere OV-chipkaart
03-08-2011 ROCOV wil abonnementen verchippen
04-07-2011 ROCOV adviseert over Syntus-BusTicket
20-04-2011 Symposium OV-chipkaart groot succes
23-03-2011 ROCOV haalt succes valleilijn
23-03-2011 Manifest aan provincie
16-02-2011 OV-cafe - verkiezingsdebat
03-01-2011 ROCOV voorstander van toiletten in treinen
30-11-2010 ROCOV eist tegemoetkoming van Syntus
07-10-2010 ROCOV verheugd uitstel afschaffing strippenkaart
21-09-2010 ROCOV tegen uitschakeling strippenkaart op 18 nove
23-06-2010 Inspreekreactie ROCOV op voorgenomen bezuinigingen
24-03-2010 ROCOV Gelderland - Stadsregio eist direct oplossin