Discussiebijeenkomst spoorlijn Arnhem-Winterswijk

23-05-2013 om 11:24 uur Discussiebijeenkomst spoorlijn Arnhem-Winterswijk

Op donderdagavond 30 mei heeft het ROCOV een avond georganiseerd over de spoorlijn Arnhem - Winterswijk. Hieronder kunt u het verslag lezen van deze goedbezochte avond, waar naast vervoerders en overheden, ook veel burgers bij aanwezig waren. 

Dick Chargois, voorzitter van het openbaar vervoersmuseum in Doetinchem, heet de aanwezigen van harte welkom.

Ben Mouw – voorzitter ROCOV Gelderland-Stadsregio – opent de avond. Hij is tevens de gespreksleider  van de avond. Arriva, Breng en Prorail alsmede de provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen zijn aanwezig om te reageren en vragen te beantwoorden. Van de pers zijn De Gelderlander en Omroep Gelderland aanwezig.

Hans Schmal geeft namens het ROCOV een inleiding. Hij wijst op de vele verstoringen en pleit voor dubbel spoor en ongelijkvloerse kruisingen op drukke spoorknooppunten. Er zijn te veel zaken  waar de treindienst door verstoord  kan worden. 

Jeroen Bretveld (Arriva) geeft een reactie op de verstoringen. De start van de concessie was niet goed. Door goede samenwerking gaat het beter. De komende tijd is er een top-6 van kleine maatregelen vastgesteld.

Coen Storm (Breng) geeft aan dat de robuustheid van de lijn slecht is. Als overal dubbel spoor zou zijn is de robuustheid verbeterd, maar dat ligt er niet binnen een paar jaar. Station Westervoort was ook niet bevorderlijk voor de robuustheid van de lijn. Op korte termijn wordt binnen de mogelijkheden gekeken wat er kan gebeuren.

100% dubbel spoor is niet haalbaar. Het aanleggen van meer stations is niet gunstig voor de punctualiteit van de spoorlijn.

Esther Hegeman (Prorail), onderschrijft dat de punctualiteit van de lijn slecht is. De grootste verstorende elementen zijn inmiddels uit de infrastructuur gehaald. Ze onderschrijft de conclusie dat er te veel overwegen zijn. Er wordt gekeken naar het opheffen van een aantal overwegen. Vandalisme wordt ingeperkt door de installatie van camera’s op overwegen. Ze ontkent dat de spoorlijn achtergesteld is ten opzichte van de NS.   

Kees den Otter (Arriva) legt uit dat als er vertraging ontstaat, dit terugslaat op alle volgende treinen, doordat er op een enkelsporig baanvak veel gekruist moet worden tussen treinen. Tegenwoordig worden bij een grotere vertraging een aantal stations overgeslagen, zodat de schade beperkt wordt. Er zijn vier problemen:

1)   De internationale trein vanaf Duitsland. Deze is regelmatig vertraagd.

2)   Er wordt kort gekeerd (6 minuten) in Arnhem.

3)   Het uitdempeffect: de hersteltijd is te lang.

4)   De aansluiting in Arnhem is krap op de trienen in de richting Utrecht.

Hij presenteert de zes maatregelen die op korte termijn moeten worden genomen:

1)   Versnellen van het baanvak bij Zevenaar.

2)   Verdubbelen baanvak Zevenaar – Didam.

3)   Versnellen Zevenaar – Wehl. Dan wordt de keertijd in Arnhem langer en de overstaptijd op Arnhem ruimer.

4)   750 meter dubbelspoor bij Wehl.

5)   Versnellen Doetinchem Oost.

6)   Versnellen Doetinchem – Terborg.

Op Doetinchem is tevens het perron te smal. Dit moet worden verbreed om sneller in- en uitstappen mogelijk te maken.

Kees den Otter geeft verder aan dat Breng treinstellen gaat combineren en splitsen in Doetinchem.

Esther Hegeman geeft aan dat de verschillende projecten in de loop van de tijd gerealiseerd worden, maar dat een datum van oplevering nog niet kan worden gegeven.

Voor de nieuwe dienstregeling wordt gekeken of de treinen in de ochtendspits eerder kunnen aankomen op Arnhem. In de tegenrichting wordt de aansluiting opgegeven. De consequentie is dat de treinen rond half 10 moeten stilstaan. 

Vragen vanuit de zaal

*Rechtgedrukte stukken tekst zijn de inbreng vanuit de zaal. Cursief gedrukte stukken tekst zijn de reactie van vervoerders en overheden.

Zijn de overheden tevreden met twee vervoerders op een spoor? Flexibel keren is niet makkelijk met twee vervoerders.

Ja, want de problemen hebben daar niets mee te maken. Bijsturen is op dit baanvak bijna niet mogelijk.

De meeste reizigers stappen uit in Doetinchem, Arnhem Velperpoort en Arnhem. Kunnen er sneltreinen komen? Dit scheelt veel tijd vanuit de Achterhoek.

Iedereen die aanwezig is wil wel dubbel spoor. Geheel dubbelspoor is alleen niet mogelijk, gezien de uitgaven die dat met zich meebrengt. Wat ook mogelijk is om de derde en vierde trein naar Doetinchem als sneltrein te laten rijden, in plaats van stoptrein. Het scenario is naar voren gekomen. Een nadeel van een sneltrein is dat het voor overstappers Arnhem een nadeel oplevert.

Het belang is een robuuste dienstregeling. Topprioriteit is dubbelspoor Zevenaar – Didam. Dit kost €40 miljoen. Vanuit het Lenteakkoord van het Rijk is een deel van de financiering beschikbaar. Ook vanuit de provinciale middelen moet een bedrag ter beschikking worden gesteld. Het Rijk heeft onvoldoende geld voor volledige financiering. Geheel dubbelspoor tussen Zevenaar en Doetinchem kost 150 miljoen tot 180 miljoen. 

Als er niet geïnvesteerd wordt in fatsoenlijk OV, dan trekt de jeugd weg en dat is funest voor de leefbaarheid van de Achterhoek. Dat is de investering in dubbel spoor meer dan waard.

Breng werkt in gezamenlijkheid met andere partijen aan het verbeteren van de leefbaarheid. Wel is er nu meer gebeurd dan in de afgelopen vijf jaar. De punctualiteit is al fors verbeterd. Procedures duren lang voordat er iets kan gebeuren.

Waarom wordt gesproken over nieuwe stations, terwijl er geen ruimte is in de dienstregeling om deze aan te leggen.

Wellicht is nu de tijd er niet voor, maar er moet wel over ontwikkelingen in de toekomst worden gesproken.   

Breng probeert ERTMS voor de regionale spoorlijnen naar voren te schuiven.

Er wordt een suggestie gedaan om de investering in nieuwe bankjes van €1 miljoen om te zetten in robuustheidsvergrotende maatregelen.

Beide maatregelen worden genomen. Het is en-en en niet of-of.

Voor de reizigers is de trein een vorm van OV. Dit moet toegankelijk zijn voor iedereen. Er ontbreekt een toilet op deze spoorlijn. Wat vindt Arriva van het alternatief van de plaszak?

Arriva vindt de plaszak  geen alternatief. De provincie heeft onderzoek gedaan naar toiletten in treinen, of op stations. Er is gekozen voor toiletten op de stations. Die moeten nog worden aangelegd.

Is er ook naar alternatieven gekeken naast de spoorlijn, bijvoorbeeld een snelbus van Doetinchem naar Arnhem?

Er is gekozen voor een visgraatmodel en niet voor het rijden van parallelle bussen. De treinfrequentie is enorm opgevoerd en de lijn is qua reizigersaantallen een groot succes. Wat niet voorzien was, was dat de exploitatie door zijn eigen succes ten onder zou gaan. In het verleden is geprobeerd capaciteitsproblemen op te lossen met bussen. Het probleem is dat de bussen in de file terecht komen. Hierdoor zijn de bussen fors langzamer dan de treinen. Er is ook een probleem dat omwonenden veel bezwaar maken tegen het aanleggen van nieuwe infrastructuur.

Wat zijn de oorzaken van de verstoringen aan de infra?

Er wordt op individueel infrastructureel niveau gekeken. Er was in het verleden sprake van achterstallig onderhoud. Het komt ook doordat er veel overwegen zijn.

In de zomer gaat het spoor er ongeveer vier weken uit voor groot onderhoud.

Wat gebeurt er als er treinvervangend vervoer moet worden geregeld?

Er worden touroperators ingezet, maar dat valt tegen. Ook de eigen voertuigen worden bekeken om die in te zetten. De reisinformatie is nog niet goed. Bij de reizigersinformatie wordt gewerkt aan verbetering.

Een oproep is om meer standby bussen neer te zetten in Doetinchem om vertragingen op te vangen.

Is er overwogen om cross-platform op Arnhem in te voeren?

Dat is niet mogelijk gelet op de infrastructuur. Het is een hele puzzel. Vanuit robuustheid is gekozen voor de huidige oplossing.

Hoe wordt berekend hoeveel treinen er worden ingezet en hoe lang ze zijn?

Treinen zijn berekend op het drukste punt op het traject. Daardoor is hij op sommige plaatsen minder vol.

Er is een pleidooi voor een sneltram van Doetinchem naar Zutphen. Dat verlicht de druk op de spoorlijnen. Er is ook behoefte aan meer verbindingen met Duitsland.

Voor extra spoorlijnen in de Achterhoek is geen geld. Van Doetinchem naar Zutphen rijdt een bus. Wel wordt gekeken naar het koppelen van verschillende spoorlijnen, zodat in Winterswijk direct kan worden doorgereden. Dat spaart veel tijd uit.

Een P&R bij Zevenaar Oost is de doodsteek van Zevenaar Winterswijk.

Waarom moet de reiziger tevreden zijn met 90%, maar kan niet gestreefd worden naar 99% of 100%?

Punctualiteit, rituitval en hersteltijd zijn drie maatstaven voor punctualiteit.

Er worden complimenten gemaakt aan de vervoerders om te proberen om op tijd te rijden. Het probleem is de infrastructuur. 

Hoe kan de lijn hoog op de prioriteitenlijst van de politiek in Den Haag en eventueel de Staten komen te staan?

Het baanvak staat hoog op de prioriteitenlijst. Qua punctualiteit en rituitval gaat het niet slecht.

De voorzitter (Ben Mouw) concludeert dat de ongerustheid over de punctualiteit niet is weggenomen. Het ROCOV neemt de geluiden mee in de adviezen richting overheden en vervoerders. Het ROCOV komt op voor de reiziger in de Achterhoek. 


Terug naar nieuws >

Overzicht

06-09-2020 Informatiebord kapot? Melden!
05-09-2020 Nostalgie: oud bushokje maakt rentree
23-01-2020 Vijf kinderen voor één dag de baas
27-11-2019 Verklaring van Enschede
31-10-2019 Symposium OVER DE GRENS ZONDER OVERSTAP
01-03-2019 Succesvol OV-Café Statenverkiezingen 2019
18-01-2019 OV Café Statenverkiezingen 2019
18-12-2018 Jaarkalender 2019
03-12-2018 Vaststelling tarieven 2019
10-10-2018 Dienstregelingen 2019 door GS vastgesteld
10-09-2018 20 september afscheid Ben Mouw als voorzitter
15-08-2018 Wijziging voorzitterschap ROCOV Gelderland
05-11-2017 Succesvol symposium over toekomst OV
01-11-2017 Vaststelling dienstregelingen 2018 GS Gelderland
20-10-2017 Nieuwe Convenanten periode 2017-2020
20-09-2017 Symposium Wat brengt de toekomst van het OV ons?
23-08-2017 Vooraankondiging Symposium OV Toekomstbeeld 2040
25-11-2016 Grote belangstelling Symposium Basismobiliteit
14-11-2016 Symposium Basismobiliteit 24 november 2016
16-10-2016 Adviezen Dienstregelingen 2017
26-04-2016 Bijeenkomst voor Buurtbusverenigingen
04-12-2015 Themabijeenkomst OV en fiets vanuit toeristisch pe
23-10-2015 Adviezen over dienstregelingen en tarieven 2016
04-09-2015 Storingen spoorlijnen Achterhoek
04-09-2015 Verwarring in- en uitcheckpalen station Zutphen
15-07-2015 Busverbinding tussen Apeldoorn en Arnhem
15-07-2015 Advies aan gemeente Apeldoorn
13-07-2015 75 euro terug bij "Altijd Korting Scholieren"
13-07-2015 Kolibrie in Harderwijk
24-03-2015 rapport Ketenmobiliteit
09-03-2015 OV-cafe was een succes
05-03-2015 OV-cafe op 5 maart over de verkiezingen
03-02-2015 advies aan Connexxion en ProRail over rijpvorming
19-12-2014 advies aan Syntus over Kolibrie, flexstops en App
13-11-2014 Tariefswijzigingen Hermes in 2015
01-10-2014 OV-café levert veel nieuwe ontwikkelingen op
28-08-2014 OV-café over betalen in het OV
23-07-2014 ROCOV adviseert Arriva over Vervoerplan 2015
14-07-2014 Papierenkaartje verleden tijd
02-07-2014 ROCOV organiseert OV-café over OV-chipkaart
24-06-2014 ROCOV bezorgd om storingen spoor Achterhoek
26-05-2014 Advies over wijzigingen lijn 88 ivm busbaan campus
16-05-2014 Jaarverslag ROCOV over 2013 gepubliceerd
06-05-2014 Zorgen over uitvoering OV-visie provincie
26-03-2014 ROCOV Gelderland – Stadsregio betrokken bij
05-02-2014 ROCOV voorstander doortrekking trolleylijn 2
23-05-2013 Discussiebijeenkomst spoorlijn Arnhem-Winterswijk
29-04-2013 Symposium 15 jaar reizigersinspraak groot succes
28-02-2013 Symposium 15 jaar reizigersinspraak
29-01-2013 ROCOV wil sterabonnement en trajectkaart terug
17-12-2012 Succesvol OV-café sociale functie OV
02-10-2012 ROCOV tegen grote prijsverhoging in OV
13-06-2012 ROCOV voorstander treinen Arnhem - Emmerich
13-04-2012 ROCOV wil schonere treinen van Syntus
15-02-2012 OV-café over Lightrail en HOV groot succes
28-11-2011 ROCOV wijst forse tariefsverhoging af
18-10-2011 Rocov eist stop verwijderen abri's
04-08-2011 ROCOV wil betere OV-chipkaart
03-08-2011 ROCOV wil abonnementen verchippen
04-07-2011 ROCOV adviseert over Syntus-BusTicket
20-04-2011 Symposium OV-chipkaart groot succes
23-03-2011 ROCOV haalt succes valleilijn
23-03-2011 Manifest aan provincie
16-02-2011 OV-cafe - verkiezingsdebat
03-01-2011 ROCOV voorstander van toiletten in treinen
30-11-2010 ROCOV eist tegemoetkoming van Syntus
07-10-2010 ROCOV verheugd uitstel afschaffing strippenkaart
21-09-2010 ROCOV tegen uitschakeling strippenkaart op 18 nove
23-06-2010 Inspreekreactie ROCOV op voorgenomen bezuinigingen
24-03-2010 ROCOV Gelderland - Stadsregio eist direct oplossin