Brief aan EBS en aan de provincie Gelderland

Brief aan EBS en aan de provincie Gelderland

Het ROCOV Gelderland ontving op 31 juli jl. een mededeling van vervoerder EBS dat de vakantiedienstregeling, met goedkeuring van de provincie Gelderland, wordt verlengd tot en met week 39 en dat hierover geen advies wordt gevraagd aan het ROCOV. 
Het ROCOV heeft hierover zowel EBS als de provincie Gelderland een brief gestuurd.

Bestanden

Mededeling EBS inz verlenging vak dr 2023
Brief aan provincie Gelderland
Brief aan EBS
Reactie provincie Gelderland