Schouwen station Nunspeet en station 't Harde

Schouwen station Nunspeet en station 't Harde

Het ROCOV Gelderland bezoekt geregeld in klein comité stations en overige OV-knooppunten om te bezien of en op welke wijze verbetering nodig is op het gebied van schoon, veilig, toegankelijk, en dergelijke. Het ROCOV kan besluiten om hierover advies uit te brengen aan de provincie Gelderland, vervoerders en/of gemeenten.

Op 27 juni 2023 is, samen met de provincie Gelderland, ProRail, de NS en de Oogvereniging geschouwd op station Nunspeet en op station 't Harde. Hiervan is verslag gemaakt.
Naar aanleiding van deze schouw is een brief met verbetervoorstellen gestuurd naar de gemeente Nunspeet.

Bestanden

Verslag schouwen stations Nunspeet en 't Harde 27-06-23
Brief aan gemeente Nunspeet
Reactie gemeente Nunspeet