Symposium 15 jaar reizigersinspraak groot succes

29-04-2013 om 15:39 uur Symposium 15 jaar reizigersinspraak groot succes

Het Symposium 15 jaar reizigersinspraak in Gelderland was een groot succes. Lees hieronder verder voor een verslag van de bijeenkomst. Hieronder staan een antal filmimpressies van de dag.

Marc Maartens introduceert als dagvoorzitter het programma. Voor de pauze zijn er vier toespraken. Na de pauze is er een paneldiscussie.

Vroeger gingen steden over het eigen stadsvervoer. Het ministerie was belast met het streekvervoer. Hierna is decentralisatie opgekomen en de marktwerking. Dit heeft geleid tot de Wet Personenvervoer 2000 (WP2000). Siebe Riedstra van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de wet geschreven.

Conny Bieze – gedeputeerde mobiliteit van de provincie Gelderland – houdt een toespraak. 15 jaar bestaat er al in Gelderland een reizigersplatform waarbij reizigers  inspraak hebben  in het openbaar vervoer. Ze feliciteert het ROCOV met het bereiken van deze termijn. Het ROCOV heeft een duidelijke identiteit opgebouwd. 

In het nieuwe convenant staat dat er vier jaar een vaste subsidie wordt geboden. Dit biedt een langjarig perspectief voor het ROCOV.

De continuïteit van de studenten-OV-kaart staat onder druk. Dit brengt onzekerheid met zich mee. De vraag is hoe de reiziger kan worden gebonden aan het OV. Ervaringen van reizigers staan daarbij centraal.  Nieuwe techniek biedt goede mogelijkheden.

Het ROCOV en de provincie zijn geestverwanten voor het openbaar vervoer.

Siebe Riedstra – secretaris generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu – houdt een toespraak. In de WP2000 moesten vervoerders zich oriënteren op reizigers, in plaats van zoveel mogelijk subsidie binnen te halen. De reiziger moet centraal staan op zoveel mogelijk gebieden. Dit heeft geleid tot een stevige deelname van de reiziger in het besluitvormingsproces.

Hij heeft hoge verwachtingen van consumentenorganisaties. Als de overheid daar niet mee in gesprek gaat, dan wordt zij door de reiziger ingehaald.

Aan het woord is Frank van Setten, adjunct-directeur Trein  Arriva. Hij heeft het begin meegemaakt van reizigersinspraak. Hij waarschuwt ervoor niet te conservatief te denken. Het visgraatmodel was niet mogelijk geweest als geluisterd werd naar de critici. Sinds invoer van het visgraat model is het vervoer met 40% gegroeid.

Er zijn veel uitdagingen voor de komende 15 jaar. De dienstregeling zou flexibeler kunnen worden, meer gericht op specifieke stromen. Hierbij moet gedacht worden aan avonden, maar ook het loslaten van de starre dienstregeling.

Ben Mouw – voorzitter van het ROCOV – houdt een toespraak. Jong Achterhoek treedt binnenkort waarschijnlijk toe tot het ROCOV. Hij geeft een overzicht van 15 jaar reizigersinspraak in Gelderland. Hij laat de organisatie van het ROCOV zien, welke leden er zijn en dat er gewerkt wordt in zeven werkgroepen. Het gebied van Gelderland is zeer  divers, zowel stedelijk  als een groot platteland. Dit betekent  een uitdaging voor het toekomstig openbaar vervoer.

 Social media is een belangrijk middel om actuele informatie te verkrijgen . Het ROCOV vertaalt de geluiden van de reizigers en heeft veel resultaten geboekt in de afgelopen jaren. 

Paneldiscussie

In het panel zitten: Conny Bieze (gedeputeerde provincie Gelderland), Siebe Riedstra  (secretaris-generaal ministerie I&M), Frank van Setten (adjunct-directeur Trein  Arriva), Kees Luesink (gedelegeerde Stadsregio Arnhem-Nijmegen), Juul van Hout (directeur Hermes), Theo Vegter (directeur Connexxion) en Jeroen Alting von Geusau (regiodirecteur zuid NS).

 • Conny Bieze heeft geen last van het ROCOV. Ze ziet het eerder als versterking. Nieuwe media – contacten met vervoerders en reizigers – zijn de toekomst.
 • Siebe Riedstra vindt dat alle ontwikkelingen in het OV lang duren. Voorbeelden zijn de Fyra, OV-chipkaart en OV over water.  Jongeren hebben een heel ander patroon in mobiliteitsgebruik dan ouderen. Ze zijn veel sneller en willen sneller verandering. De OV-sector moet veel sneller reageren op innovaties. Een voorbeeld hiervan is dat het aantal  fietsers naar stations veel hoger is dan verwacht..
 • Frank van Setten merkt redelijke verschillen tussen de ROCOV’s. Hij roept op dat consumentenorganisaties vooral niet op de stoel van de vervoerder moeten gaan zitten. Door het tekort aan financiële middelen moet er creatief worden nagedacht.
 • Kees Luesink meldt dat social media de toekomst heeft en daar veel signalen van reizigers door naar voren komen. Het ROCOV is een intermediair. Het ROCOV is wel eens lastig, maar dat is ook hun rol.
 • NS heeft tegenwoordig een bureau waar social media wordt gevolgd . Een betere verdeling in de reizigersgroepen is nodig in de reizigersinspraak. De incidentele reiziger zou beter georganiseerd moeten worden. Er zou gekeken moeten worden naar alert   reageren op hun behoeften, bijvoorbeeld snel te ontwikkelen stations.
 • Theo Vegter vindt het een goed idee dat opdrachtgevers, vervoerders en reizigers samen bepalen wat het vervoer in Nederland moet zijn .
 • Toiletten in de treinen komen weer terug. Vanaf  2018 gaan ze bij NS  in de sprinters ingebouwd worden.
 • Niet aan alle wensen die leven bij de reizigers kan voldaan worden.
 • De tarievenchaos moet volgens een reiziger verbeterd worden. Juul van Hout denkt dat er nooit geprobeerd had moeten worden om tarieven vergelijkbaar te krijgen. De ChristenUnie wil dat reizen met de OV-chipkaart net zo makkelijk wordt als betalen met de mobiele telefoon. Landelijke vervoerders moeten daarbij flink gaan hakken in het tarievenassortiment.
 • Het vaste onderscheid tussen keuzereiziger en vaste reiziger is verouderd. Iedereen moet goed worden bediend.
 • Weerstand is lastig. Soms moet er met zaken worden geëxperimenteerd om vooruitgang te boeken. Een voorbeeld hiervan is het visgraatmodel, dat in het begin op veel weerstand heeft gestuit.
 • Juul van Hout pleit er voor dat goed presteren van  vervoerders ook een belangrijke rol krijgt bij een nieuwe aanbesteding.
 • Toiletten in de trein zijn belangrijk. Zeker omdat nu veel Wmo’ers van het OV gebruik gaan maken. Het toilet zou met de Ov-chipkaart betaald kunnen worden.
 • Co-creatie is een nieuw model waarbij samen met de burger  zaken ontworpen kunnen worden, bijvoorbeeld een nieuw treintoilet. Kan dat werken in de OV-sector?

 

Ten slotte worden  convenanten ondertekend tussen  de overheden (Provincie Gelderland en Stadsregio Arnhem Nijmegen), de regionale vervoerders Arriva, Connexxion en Hermes alsmede NS reizigers  en het ROCOV. Daarna  wordt er een toast uitgebracht op  15 jaar reizigersinspraak.


Terug naar nieuws >

Overzicht

06-09-2020 Informatiebord kapot? Melden!
05-09-2020 Nostalgie: oud bushokje maakt rentree
23-01-2020 Vijf kinderen voor één dag de baas
27-11-2019 Verklaring van Enschede
31-10-2019 Symposium OVER DE GRENS ZONDER OVERSTAP
01-03-2019 Succesvol OV-Café Statenverkiezingen 2019
18-01-2019 OV Café Statenverkiezingen 2019
18-12-2018 Jaarkalender 2019
03-12-2018 Vaststelling tarieven 2019
10-10-2018 Dienstregelingen 2019 door GS vastgesteld
10-09-2018 20 september afscheid Ben Mouw als voorzitter
15-08-2018 Wijziging voorzitterschap ROCOV Gelderland
05-11-2017 Succesvol symposium over toekomst OV
01-11-2017 Vaststelling dienstregelingen 2018 GS Gelderland
20-10-2017 Nieuwe Convenanten periode 2017-2020
20-09-2017 Symposium Wat brengt de toekomst van het OV ons?
23-08-2017 Vooraankondiging Symposium OV Toekomstbeeld 2040
25-11-2016 Grote belangstelling Symposium Basismobiliteit
14-11-2016 Symposium Basismobiliteit 24 november 2016
16-10-2016 Adviezen Dienstregelingen 2017
26-04-2016 Bijeenkomst voor Buurtbusverenigingen
04-12-2015 Themabijeenkomst OV en fiets vanuit toeristisch pe
23-10-2015 Adviezen over dienstregelingen en tarieven 2016
04-09-2015 Storingen spoorlijnen Achterhoek
04-09-2015 Verwarring in- en uitcheckpalen station Zutphen
15-07-2015 Busverbinding tussen Apeldoorn en Arnhem
15-07-2015 Advies aan gemeente Apeldoorn
13-07-2015 75 euro terug bij "Altijd Korting Scholieren"
13-07-2015 Kolibrie in Harderwijk
24-03-2015 rapport Ketenmobiliteit
09-03-2015 OV-cafe was een succes
05-03-2015 OV-cafe op 5 maart over de verkiezingen
03-02-2015 advies aan Connexxion en ProRail over rijpvorming
19-12-2014 advies aan Syntus over Kolibrie, flexstops en App
13-11-2014 Tariefswijzigingen Hermes in 2015
01-10-2014 OV-café levert veel nieuwe ontwikkelingen op
28-08-2014 OV-café over betalen in het OV
23-07-2014 ROCOV adviseert Arriva over Vervoerplan 2015
14-07-2014 Papierenkaartje verleden tijd
02-07-2014 ROCOV organiseert OV-café over OV-chipkaart
24-06-2014 ROCOV bezorgd om storingen spoor Achterhoek
26-05-2014 Advies over wijzigingen lijn 88 ivm busbaan campus
16-05-2014 Jaarverslag ROCOV over 2013 gepubliceerd
06-05-2014 Zorgen over uitvoering OV-visie provincie
26-03-2014 ROCOV Gelderland – Stadsregio betrokken bij
05-02-2014 ROCOV voorstander doortrekking trolleylijn 2
23-05-2013 Discussiebijeenkomst spoorlijn Arnhem-Winterswijk
29-04-2013 Symposium 15 jaar reizigersinspraak groot succes
28-02-2013 Symposium 15 jaar reizigersinspraak
29-01-2013 ROCOV wil sterabonnement en trajectkaart terug
17-12-2012 Succesvol OV-café sociale functie OV
02-10-2012 ROCOV tegen grote prijsverhoging in OV
13-06-2012 ROCOV voorstander treinen Arnhem - Emmerich
13-04-2012 ROCOV wil schonere treinen van Syntus
15-02-2012 OV-café over Lightrail en HOV groot succes
28-11-2011 ROCOV wijst forse tariefsverhoging af
18-10-2011 Rocov eist stop verwijderen abri's
04-08-2011 ROCOV wil betere OV-chipkaart
03-08-2011 ROCOV wil abonnementen verchippen
04-07-2011 ROCOV adviseert over Syntus-BusTicket
20-04-2011 Symposium OV-chipkaart groot succes
23-03-2011 ROCOV haalt succes valleilijn
23-03-2011 Manifest aan provincie
16-02-2011 OV-cafe - verkiezingsdebat
03-01-2011 ROCOV voorstander van toiletten in treinen
30-11-2010 ROCOV eist tegemoetkoming van Syntus
07-10-2010 ROCOV verheugd uitstel afschaffing strippenkaart
21-09-2010 ROCOV tegen uitschakeling strippenkaart op 18 nove
23-06-2010 Inspreekreactie ROCOV op voorgenomen bezuinigingen
24-03-2010 ROCOV Gelderland - Stadsregio eist direct oplossin