Vervoerplan EBS n.a.v. passerelle Zwolle

Vervoerplan EBS n.a.v. passerelle Zwolle

In Zwolle wordt een passerelle gebouwd over het station.
In de meivakantie worden de brugdelen ingehesen en moeten de OV-bussen omrijden.
EBS vraagt de ROCOV's Gelderland en Overijssel om advies.

Bestanden

Adviesaanvraag EBS n.a.v. passerelle Zwolle
Bijlage 1_Vervoerplan passerelle Zwolle
Advies ROCOV Gelderland
Adviestabel en reactie EBS