Buslijn 56 Borculo-Deventer

Buslijn 56 Borculo-Deventer

De door Arriva voorgenomen opheffing van buslijn 56 Borculo-Deventer heeft voor de nodige onrust gezorgd in Lochem en andere gemeenten.

Het ROCOV heeft hierover vragen beantwoord van het Lochems Nieuws (RG21-026) en heeft het initiatief genomen (Adviezen RG21-033) om bij de gedeputeerde van de provincie Gelderland en bij de wethouder Mobiliteit van de gemeente Lochem het spanningsveld tussen goed OV en verkeersveiligheid in woonwijken onder de aandacht te brengen. Daarnaast zijn enkele suggesties gedaan ter compensatie van het wegvallen van buslijn 56.

Bestanden

Buslijn 56 Borculo-Deventer