Publicaties

Adviezen

Download bestand 10-11-2021 Buslijn 56 Borculo-Deventer

De door Arriva voorgenomen opheffing van buslijn 56 Borculo-Deventer heeft voor de nodige onrust gezorgd in Lochem en andere gemeenten.

Het ROCOV heeft hierover vragen beantwoord van het Lochems Nieuws (Diversen RG21-026) en heeft het initiatief genomen (RG21-033) om bij de gedeputeerde van de provincie Gelderland en bij de wethouder Mobiliteit van de gemeente Lochem het spanningsveld tussen goed OV en verkeersveiligheid in woonwijken onder de aandacht te brengen. Daarnaast zijn enkele suggesties gedaan ter compensatie van het wegvallen van buslijn 56.

Download bestand 29-06-2021 Zorgen over het openbaar vervoer

Het ROCOV Gelderland heeft samen met het ROCOV Overijssel in een brief aan de gedeputeerden en aan de gemeenten in Overijssel en Gelderland hun ernstige zorg uitgesproken over de door vervoerders aangekondigde afschaling van het openbaar vervoer nu de reizigersaantallen door corona drastisch zijn gedaald.

Download bestand 08-05-2018 Advies over Nota van UItgangspunten OV aanbestedin
Download bestand 19-03-2018 Brief aan UWV Nederland vrijwilligers buurtbussen

In een brief aan UWV Nederland heeft het ROCOV Gelderland aandacht gevraagd voor vrijwilligers met een ww-uitkering indien zij zich willen aanmelden als chauffeur op een buurtbus

Download bestand 04-08-2017 Brief aan GS Gelderland inzake OV functie Avan

Brief aan GS van Gelderland over openbaar vervoerfunctie Avan

Persberichten

Download bestand 08-05-2018 Persbericht gevaarlijke uitstaphalte Arnhem Centra
Download bestand 07-03-2017 Persbericht over Avan dupeert OV-reiziger met rols
Download bestand 01-02-2016 Persbericht Aanpassing dienstregeling Rivierenland
Download bestand 07-07-2015 Persbericht over Kolibrie Harderwijk
Download bestand 19-12-2014 Persbericht tariefsverhoging Hermes - BRENG

Diversen

Download bestand 10-11-2021 Buslijn 56 Borculo-Deventer

De door Arriva voorgenomen opheffing van buslijn 56 Borculo-Deventer heeft voor de nodige onrust gezorgd in Lochem en andere gemeenten.

Het ROCOV heeft hierover vragen beantwoord van het Lochems Nieuws (RG21-026) en heeft het initiatief genomen (Adviezen RG21-033) om bij de gedeputeerde van de provincie Gelderland en bij de wethouder Mobiliteit van de gemeente Lochem het spanningsveld tussen goed OV en verkeersveiligheid in woonwijken onder de aandacht te brengen. Daarnaast zijn enkele suggesties gedaan ter compensatie van het wegvallen van buslijn 56.

Download bestand 26-05-2021 Brief aan vervoerders

Woord van waardering voor alle betrokkenen in het OV in coronatijd.

Download bestand 27-11-2019 Presentaties Symposium OVER DE GRENS
Download bestand 27-11-2019 Verklaring van Enschede

Tijdens het symposium OVER DE GRENS ZONDER OVERSTAP zijn aan de hand van een viertal onderwerpen wensen en voorwaarden genoemd die van belang zijn voor landgrensoverschrijdend openbaar vervoer. Deze wensen en voorwaarden zijn samengevat in de Verklaring van Enschede

Download bestand 05-11-2017 Verslag symposium 13 oktober 2017

Verslag van het Symposium: Wat brengt de toekomst van het openbaar vervoer ons? Een zoektocht naar het ov van de toekomst. Dit werd onder grote publieke belangstelling gehouden op vrijdag 13 oktober 2017.

Onderzoeken

Download bestand 23-11-2016 Onderzoek potentieel gebruik OV-taxi
Download bestand 23-11-2016 Spoorvisie 2040 Christen Unie
Download bestand 23-11-2016 Risico analyse overwegen Valleilijn bij 15-min-die
Download bestand 23-11-2016 MIRT onderzoek bereikbaarheid Lelystad Airport
Download bestand 23-11-2016 Zwartboek Hoogzomerdienstregeling 2016 Breng